Kevätkokouksen 2023 tunnustuspalkinnot

SRAL palkitsee ansiokkaasta, radioamatööriharrasteen ja -yhteisön hyväksi tehdystä työstä tunnustuksin. Perusteltujen, kirjallisten ehdotusten viimeinen vastaanottopäivä oli 20.4.2023. Tämän kokouksen alkuun klo 18:00 mennessä oli saapunut ehdotuksia seuraavista:

1) Lindellin palkinto, Reino Talarmo, OH3MA

2) vuoden perusluokkalainen, Joel Pirttimaa, OH2CBD

3) vuoden YL-palkinto,  Hanna Pohjantuli, OH7TO

4) Arvo Laron palkinto:  Ilkka Manner, OH1OD ja Eero Hellä, OH5NUD

5) Hopeinen ansiomerkki, Marko Wirtanen, OH8WM

6) Koulutustoiminnan erikoispalkinto, Jari Jussila, OH2BU

Päätösesitys: Palkitaan kaikki ehdokkaat jäsenten tekemien esitysten perusteella.

+++

Reino Talarmo OH3MA

Reino, OH3MA, on pitkän linjan tekniikan osaaja ja radioamatööri. Hänen erinomainen radiotekninen pätevyytensä on tullut tunnetuksi OH- radioamatöörien keskuudessa. Hän on toiminut tekniikan Elmerinä OH3AD:n ja laajemmin koko OH-radioamatööriperheen osalta muun muassa ottamalla aktiivisesti osaa keskustelupalstoilla teknisten ongelmien ratkaisemiseen.

Hän on myös jatkuvasti ollut edistämässä radioamatöörien teknistä osaamista osallistuen aktiivisesti uusien radioamatöörien kouluttamiseen ja opastamiseen. Hän esitelmöi mielellään teknisistä aiheista ja kirjoittaa usein artikkeleita kerholehteen muun muassa antenneista ja digitaalisista lähetemuodoista. Monet kerholla käytössä olevista teknisistä ratkaisuista ovat Reiskan käsialaa. Teknisessä asiantuntemuksessa hänen osaamisensa on laajalti tunnettua ja tunnustettua.

+++

Joel Pirttimaa OH2CBD

Joel on saanut amatööriasemaluvan 08/2021 ja rakentanut kaikki lähettimet/vastaanottimet sekä muut laitteet itse ja ne vielä toimivatkin! Hän on Kauniaisten Radiokerhon hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Joel workkii aktiivisesti omilta rakentamiltaan laitteistolta ja harrastaa puskien huntterointia ja aktivointia

Joel osallistuu kotimaisiin ja ulkomaisiin amatöörikilpailuihin CW modella ja on aktiivinen toimija ainakin puskakusoilijoiden sosiaalisessa mediassa. Hän auttaa aloittelevia amatöörejä amatööriuralla eteenpäin. Joel on Kauniaisten kerhon aktiivijäsen ja aina auttamassa ja innostamassa muita kerholaisia lähes joka kerhoiltana sekä pitää hyvää ilmapiiriä yllä kerholla ja tapahtumissa. Hän on innokas rakentamaan ja kokeilemaan laitteita. Joel on edustanut kerhoa tärkeissä kaupungin järjestämissä tapahtumissa.

+++

Hanna Pohjantuli OH7TO

Hanna sai radioamatööriluvan vuoden 2020 alussa ja otti käyttöön isänsä Riston entisen kutsun OH7TO. Hän on Lahden radioamatöörikerhon OH3AC hallituksen jäsen ja 2023 SRAL kesäleirin talkoovastaava. Hanna harrastaa aktiivisesti Flora Fauna puskien aktivointia ja huntterointia sekä osallistuu radiomamatöörikilpailuihin SSB-modella ja voitti Suomen Mestaruuden 2022-

Hanna workkii aktiivisesti mökillä olevalta asemaltaan ja pitää DX-yhteyksiä perusluokan tehoilla ja osallistuu aktiivisesti MPK:n HF-hankkeeseen ja partiolaisten JOTA-tapahtumiin Lisäksi hän toimii varautumiskouluttajana ja opettaa radioiden käyttöä myös PMR- ja RHA-radioita käyttäen.

+++

Ilkka Manner OH1OD. 

Ilkka on aina osallistunut ahkerasti Rauman Radiokerhon kerhon jäsenten radioteknisten ongelmien ratkaisemiseen, sekä nuorten amatöörien opastamiseen harrasteen saloihin. Ansiohin kuuluu myös pitkäaikainen toiminta kerhomestarina ja kerhon radioasemien valvojana. Hän on myös toiminut kerhon puheenjohtajana, ja on kerhon kunniajäsen. Ilkan ansioihin voidaan myös lukea pitkäaikainen toiminta pätevyystutkijana.

Eero Hellä OH5NUD

Eero ilmoitti luopuvansa Kerhon hallitustehtävistä tämän vuoden alusta tultuaan viime vuonna 75-vuoden ikään. Viimeiset viisi vuotta Kerhon toiminta on ollut lähes yksinomaan Eeron varassa. Hän on hoitanut yhdistetyn sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät em. aikana erittäin hyvin. On toki muutkin hänelle sälytetyt tehtävät.

Kaikkiaan Eero on ollut vuosina 1989-2022 yli 20 vuotta hallituksen eri tehtävissä. Kymmenen vuotta puheenjohtajana ja muissa vastuutehtävissä useiden vuosien ajan.

+++

Marko Wirtanen OH8WM.

Marko on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti edistänyt ja puolustanut radioamatöörien oikeuksia, johtanut määräystyöryhmää ja osallistunut kansallisiin sekä kansainvälisiin taajuusasioita käsitteleviin kokouksiin. Myös häiriöasioiden valvonta ja lausunnot eri komiteoille ovat olleet Markon ammattimaisessa hallinnassa jo useita vuosia. Aihealueet edellyttävät erittäin laajaa teknistä tietämystä ja monimutkaisten asetusten selvittelyä.

+++

Jari Jussila, OH2BU

Jari on kehittänyt ja työstänyt tällä hetkellä parhaan kotimaisen koulutusmateriaalin, joka on ollut useiden kerhojen ja erityisesti MPK:n koulutusmateriaalina. Koulutusmateriaali sopii erinomaisesti myös itseopiskelijoille.

Hyvän materiaalin myötä myös varsinainen opetus ja kurssit ovat saaneet aivan uusia ulottuvaisuuksia ja tehokkaita opetustapoja. Helsingin Yliopiston kasvatustieteen laitoksen kanssa yhdessä laadittu opetussuunnitelma on kurssilaisten kiittämä, eikä ihme, että kurssien palautteet ovat erinomaisia. Eräs kurssilainen onkin todennut, että ”kursseilla on selkeä opetusta tukeva rakenne.”

Jari on pitänyt yli 55 kurssia ja kouluttanut sekä Lahden Radioamatöörikerholla että muualla maassa lähes tuhat radioamatööriä tutkintoihin. Kurssipisteet ovat luokkaa parempia kuin muilla kursseilla, mikä osoittaa Jarin omistautumista kurssien vetämiseen.


Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media