Ehdokasesittelyt 2023: Henri Olander OH3JR (puheenjohtajavaali)

SRAL ja järjestökokemus:

Olen ollut jäsen vuodesta 1969 yhtäjaksoisesti, toiminut pätevyystutkijana viimeiset 29 vuotta. Pätevyys Tutkija Kunnan (PTK) jäsenenä 2018 sekä tutkijoiden esimiehenä.

Olen myös toiminut OH3AA:n hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana, OH3AD:n hallituksen jäsenenä.

OHDXF:n hallituksen jäsenenä perustamisesta alkaen sekä myös puheenjohtajana.

Myös muut järjestöt joissa olen ollut mukana hallituksen jäsenenä mm. 3 Ilmailuyhdistystä jossa vaikutin lähes 20 vuotta, Paikallisessa syöpäjärjestössä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenenä.

Toimin työssäoloaikanani (K-H Keskussairaala) pääluottamusmiehenä lähes 20 vuotta.

Harrastustoiminta:

Oma harrastustoiminta radioamatöörinä on ollut aktiivista lähes koko 54 vuoden ajan lukuun ottamatta muutamia lyhyitä katkoja. Olen kerännyt DXCC maita aktiivisesti (340/357) ja uudet digimodet ovat tulleet tutuiksi. Yhteyksiä on pidetty mm. kuun kautta 6 m ja 2 m.

Olen ollut mukana monilla DX-peditioilla ympäri maailmaa. Myös kilpailuyhteyksiä on kertynyt lokiin vuosien varrella noin 12000.

Ilmailutoiminta on kiinnostanut jo nuoresta, lennokit RC, purje- ja moottoripurjekoneilla olen lennonopettajana kouluttanut monia henkilöitä. Myöskin moottorikoneella hinauslentäjänä sekä hyppylentäjänä, SAR sekä palolentoja on kertynyt.vuosien varrella.

Työelämäni on nyt eläkeläsenä takanapäin, toimin viimeiset 40 vuotta sairaalaympäristössä monissa erilaisissa tehtävissä, mm. sähkö-, laboratorio- ja lääkintälaitteiden parissa.

Toimin viimeiset 10 vuotta sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkönä. 

Miten voin auttaa SRAL:n kehittämisessä:

*päätösten avoin käsittely, läpinäkyvyys, tasapuolisuus, julkisuus.

*tiedottaminen jäsenistölle sähköisiä kanavia pitkin, Sral kotisivujen hyödyntäminen, Radioamatöörilehden käyttämien tiedottamiseen.

*koulutus jolla Sral tukee kerhoja (opetusmateriaalit), sähköinen oppimisympäristön hyödyntäminen. Uusille amatööreille ja amatööreiksi aikoville valmennuskursseja.

*RA-tutkintojärjestelmän uusinta, yhteistyökumppaneita etsimällä. 

*varainhankinnan kehittämisen jatkuvuus turvattava, yhteistyökumppanit.

*sääntöuudistus mukailemaan yhdistyslakia vuoden 2022 lain pohjalta (Sral sääntöjen yksinkertaistaminen). 

*yhteistyön kehittäminen viranomaisiin sekä muihin järjestöihin.

*Radioamatööri lehden kehittäminen palvelemaan jäsenistöä paperi ja sähköisessä muodossa (pdf).

*jäsenmaksun pitäminen kohtuullisena tulevaisuudessa.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media