Kandidaterna i ordförande- och styrelsevalen 2022

Vid Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2022 väljs ordföranden för en tvåårsperiod och två (2) styrelsemedlemmar för en treårsperiod.

Läs kandidatpresentationerna genom att klicka på namnen.

Ordförandevalet 2022

För ordförandevalet kandiderar

2 Jarmo Malinen OH2UBM

Eftersom det för ordförandeposten finns endast en kandidat utförs ingen omröstning.

Styrelsevalet 2022

Kandidaterna för styrelseposterna:

3 Jari Jussila OH2BU/OH7RF

4 Mikael Nousiainen OH3BHX

5 Jari Ojala OH8LQ

I valet för styrelseposterna väljs de två kandidater som erhållit flest röster för en treårsperiod (2023-2025) och den som erhållit minst röster för år 2023 i stället för Jarmo Malinen OH2UBM, som blir ordförande.

Tilläggsinformation om valen finns på förbundets valsidor.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media