Puheenjohtaja- ja hallitusvaalien 2022 ehdokkaat

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2022 valitaan puheenjohtaja kahden vuoden kaudelle ja kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudelle.

Puheenjohtajavaalit 2022

Suomen Radioamatööriliiton puheenjohtajaksi ehdolla on:


2 Jarmo Malinen OH2UBM

Koska puheenjohtajavaaleissa on vain yksi ehdokas, puheenjohtajasta ei suoriteta äänestystä.

Hallitusvaalit 2022

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen jäseniksi ehdolla ovat:


3 Jari Jussila OH2BU/OH7RF

4 Mikael Nousiainen OH3BHX

5 Jari Ojala OH8LQ

Hallituksen jäsenten vaalissa valitaan kaksi eniten ääniä saanutta 3 vuoden kaudeksi (2023-2025) ja vähiten ääniä saanut puheenjohtajaksi siirtyvän Jarmo Malisen OH2UBM loppukaudeksi (2023).

Lisätietoa vaaleista löytyy liiton vaalisivuilta.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media