Val av ordförande och styrelseledamöter i förbundet 2023 – kandidatpresentationerna publicerade

Kandidatpresentationerna har publicerats på förbundets valsida. På Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023 väljs förbundets ordförande för en period på två år samt två medlemmar till styrelsen för en period på tre år och en medlem till styrelsen för en period på två år. Höstmötet hålls den 18 november 2023 kl 13:00 i Lahtis radio- och tv-museum i Mastola. Den officiella kallelsen till höstmötet publiceras i RA-tidningen 5/2023.

Metoderna för att rösta är elektronisk röstning mellan den 2 och 15 november 2023 och röstning på höstmötesplatsen den 18 november 2023. För att legitimera dig för elektronisk röstning måste du ha en giltig mailadress och/eller mobilnummer i medlemsregistret. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att kontakta förbundets kansli.

Vallistan över de röstberättigade kan kontrolleras på Förbundets kansli efter den 25 september 2023. Listan omfattar alla medlemmar i förbundet godkända senast den 23 september 2023, som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

Mer information om valen finns på förbundets valwebbplats, www.sral.fi/vaalit

Styrelseval 2023

Kandidater i valet till Finlands Radioamatörförbunds styrelse:

Klicka på kandidaternas namn för att läsa presentationerna (på finska)

Ordförandevalet

  1. Henri Olander, OH3JR

Styrelseledamotsvalet

  1. Antti Hara, OH1HIH
  2. Jerri Jaatinen, OH6KP
  3. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF
  4. Joel Lehtonen, OH64K
  5. Arto Liimatta, OH2KW
  6. Jyrki Mikkonen, OH4LYX
  7. Mikael Nousiainen, OH3BHX
  8. Tuomas Tauriala, OH3ERV
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media