Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 40/2023, 21.10.2023

Denna bulletin läses lördagen den 21 oktober 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

INNEHÅLL

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 pågår till slutet av oktober

Val av ordförande och styrelseledamöter för förbundet 2023

Traditionella DX-bulletiner kan beställas för nästa år

Förbundet kommer att anordna två tävlingswebinarier under hösten

JOTA-JOTI 2023 helgen 20-22 oktober.

Kommunikationsövning 24.– 25 november

Tävlings- och DX-nyheter

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 pågår till slutet av oktober

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli.

Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Val av ordförande och styrelseledamöter i förbundet 2023 – kandidatpresentationerna publicerade

På Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023 väljs förbundets ordförande för en period på två år samt två medlemmar till styrelsen för en period på tre år och en medlem till styrelsen för en period på två år. Höstmötet hålls den 18 november 2023 kl 13:00 i Lahtis radio- och tv-museum i Mastola.

Henri Olander, OH3JR, med nummer 2, kandiderar till ordförande i förbundet för mandatperioden 2024-2025. Eftersom det bara finns en kandidat i ordförandevalet anordnas ingen röstning för ordförandeposten.

Kandidaterna i styrelseledamotsvalet är:

  1. Antti Hara, OH1HIH
  2. Jerri Jaatinen, OH6KP
  3. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF
  4. Joel Lehtonen, OH64K
  5. Arto Liimatta, OH2KW
  6. Jyrki Mikkonen, OH4LYX
  7. Mikael Nousiainen, OH3BHX
  8. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Vid val av styrelseledamöter väljs de två med flest röster för en 3-årsperiod (2024-2026) och den nästföljande med flest röster för en 2-årsperiod (2024-2025). Man kan rösta på 1-3 kandidater i valet.

Metoderna för att rösta är elektronisk röstning mellan den 2 och 15 november 2023 och röstning på höstmötesplatsen den 18 november 2023. För att legitimera dig för elektronisk röstning måste du ha en giltig mailadress och/eller mobilnummer i medlemsregistret. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att kontakta förbundets kansli.

Vallistan över de röstberättigade kan kontrolleras på Förbundets kansli efter den 25 september 2023. Listan omfattar alla medlemmar i förbundet godkända senast den 23 september 2023, som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

Kandidatresentationerna och ytterligare information om valen finns på förbundets valwebbplats, www.sral.fi/vaalit

Traditionella DX-bulletiner kan beställas för nästa år

Nu har du möjlighet att prenumerera på DX-bulletinerna sammanställda av Bernie, W3UR, till OHDXF:s överkomliga medlemspris. I dessa publikationer hittar du de senaste tipsen om de pågående DX-peditioner. Priserna på bulletinerna är: Daily 40€ och Weekly 30€. Beställningar till Anne, OH2YL, anne.lahdes1@nullgmail.com senast den 18 november 2023.

Förbundet kommer att anordna två tävlingswebinarier under hösten

Välkommen till förbundets tävlingswebinarier som kommer att hållas under hösten via Zoom.

I den första delen, söndagen den 22 oktober 2023 kl 18:00, kommer vi att lära oss om hemligheterna vid de inhemska tävlingarna. I den andra delen, söndagen den 5 november 2023 klockan 18:00, är ​​det de internationella tävlingarnas tur.

Föreläsare är Esa Korhonen, OH7WV, och Göran Backman, OH1SIC. Anmälan via förbundets hemsida.

JOTA-JOTI 2023 helgen 20-22 oktober

JOTA-JOTI är världens största digitala scoutevenemang som i år äger rum 20-22 oktober. Det helglånga evenemanget samlar scouter från hela världen från 174 länder.

I evenemanget deltar traditionellt ett tiotal scoutkårer från Finland. Till exempel firar Malmin Tuulenkävijät helgen på klubblokalen (Gamla Helsingevägen 5), varifrån man kommunicerar aktivt. Läs mer om JOTA-JOTI på evenemangets hemsida.

Kommunikationsövning 24–25 november

Pohjois-Karjalan radiokerho ry. anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 24-25 november med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu.

I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Kursen passar alla vuxna finska medborgare som är intresserade av HF/VHF-radio och radiotrafik.

Vid behov får de som kommer till ledarstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik. Slutligen får du operera i en guidad kommunikationsövning.

Personer med radioamatörexamen kan delta i kursen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 10 november 2023.

Mer information från MPK:s hemsida och Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

Tävlings- och DX-nyheter

Helgens tävlingsutbud är digitalt fokuserat. Arrangörerna av de största tävlingarna kommer från Asien. Den japanska JARTS RTTY-tävlingen och den indonesiska YBDXPI FT8-tävlingen kommer säkerligen att ge tillräckligt med utmaning för digitalt orienterade OH-stationer. Den traditionella tyska Worked All Germany-tävlingen är tillgänglig för CW- och SSB-tävlande.

Bland DX-expeditionerna kommer under den kommande veckan åtminstone E51JAN från North Cook Island, T2C från Tuvalu och V63AH från Mikronesien att vara i etern.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 28 oktober 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media