Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 41/2023, 28.10.2023

Denna bulletin läses lördagen den 28 oktober 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

INNEHÅLL

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 pågår till slutet av oktober

Val av ordförande och styrelseledamöter för förbundet 2023

Traditionella DX-bulletiner kan beställas för nästa år

Förbundets webinarum om internationella tävlingar den 5 november

Höstmöte i Riihimäki Kolmoset OH3AD ry den 15 november

Kommunikationsövning 24–25 november

PäijätHami lägerrapport publicerad

Tävlings- och DX-nyheter

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 pågår till slutet av oktober

Ansökan om arrangörsrätt för förbundets sommarläger 2025 har öppnats för medlemsklubbarna. Ansökningarna bör upprättas enligt separata ansökningsanvisningar. Ansökningsanvisningar och mall för sommarlägerkontrakt fås på begäran från förbundets kansli.

Ansökningarna ska lämnas in till förbundets kansli senast den 31 oktober 2023 per adress toimisto@nullsral.fi

Val av ordförande och styrelseledamöter i förbundet 2023 – kandidatpresentationerna publicerade

På Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023 väljs förbundets ordförande för en period på två år samt två medlemmar till styrelsen för en period på tre år och en medlem till styrelsen för en period på två år. Höstmötet hålls den 18 november 2023 kl 13:00 i Lahtis radio- och tv-museum i Mastola.

Henri Olander, OH3JR, med nummer 2, kandiderar till ordförande i förbundet för mandatperioden 2024-2025. Eftersom det bara finns en kandidat i ordförandevalet anordnas ingen röstning för ordförandeposten.

Kandidaterna i styrelseledamotsvalet är:

  1. Antti Hara, OH1HIH
  2. Jerri Jaatinen, OH6KP
  3. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF
  4. Joel Lehtonen, OH64K
  5. Arto Liimatta, OH2KW
  6. Jyrki Mikkonen, OH4LYX
  7. Mikael Nousiainen, OH3BHX
  8. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Vid val av styrelseledamöter väljs de två med flest röster för en 3-årsperiod (2024-2026) och den nästföljande med flest röster för en 2-årsperiod (2024-2025). Man kan rösta på 1-3 kandidater i valet.

Metoderna för att rösta är elektronisk röstning mellan den 2 och 15 november 2023 och röstning på höstmötesplatsen den 18 november 2023. För att legitimera dig för elektronisk röstning måste du ha en giltig mailadress och/eller mobilnummer i medlemsregistret. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att kontakta förbundets kansli. Om det skett förändringar i kontaktuppgifterna bör de meddelas förbundets kansli senast måndagen den 30 oktober.

Vallistan över de röstberättigade kan kontrolleras på Förbundets kansli efter den 25 september 2023. Listan omfattar alla medlemmar i förbundet godkända senast den 23 september 2023, som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

Kandidatresentationerna och ytterligare information om valen finns på förbundets valwebbplats, www.sral.fi/vaalit

Traditionella DX-bulletiner kan beställas för nästa år

Nu har du möjlighet att prenumerera på DX-bulletinerna sammanställda av Bernie, W3UR, till OHDXF:s överkomliga medlemspris. I dessa publikationer hittar du de senaste tipsen om de pågående DX-peditioner. Priserna på bulletinerna är: Daily 40€ och Weekly 30€. Beställningar till Anne, OH2YL, anne.lahdes1@nullgmail.com senast den 18 november.

Förbundets webinarum om internationella tävlingar den 5 november

I serien av tävlingswebinarier som anordnas av förbundet, kommer nu internationella tävlingar att behandlas. I första delen söndag 22.10 introducerades vi i hemligheterna med inhemsk contesting. I den andra delen, söndagen den 5 november kl. 18:00, är ​​det de internationella tävlingarnas tur.

Föreläsare är Esa Korhonen, OH7WV, och Göran Backman, OH1SIC. Anmälan via förbundets hemsida.

Välkommen med!

Höstmöte i Riihimäki Kolmoset OH3AD ry den 15 november

Höstmötet i Riihimäki Kolmoset ry hålls den 15.11 kl 18:30 i OH3ADs klubbhus.

På mötet behandlas klubbens stadgeenliga ärenden, bland annat val av ordförande och styrelse samt förslag till budget och handlingsplan för kommande verksamhetsår. Mötesinbjudan finns även att läsa i Rixu treornas färska medlemstidning

.Kommunikationsövning 24–25 november

Pohjois-Karjalan radiokerho ry. anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 24-25 november med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu.

I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Kursen passar alla vuxna finska medborgare som är intresserade av HF/VHF-radio och radiotrafik.

Vid behov får de som kommer till ledarstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik. Slutligen får du operera i en guidad kommunikationsövning.

Personer med radioamatörexamen kan delta i kursen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 10 november 2023.

Mer information från MPK:s hemsida och Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

PäijätHami lägerrapport publicerad

SRAL:s sommarläger PäijätHami hölls i Vierumäki i juli förra året. 837 personer besökte lägret. Evenemanget arrangerades av Lahden Radioamatöörekerho ry., OH3AC.

Sidorna om arrangemang, program och atmosfär på PäijätHami sommarlägret är nu färdiga. Sidorna innehåller nästan 300 bilder, presentationer och inspelningar. För de flesta föreställningar som hålls på lägret kan du hitta presentationsmaterial på sidan, många har även video- eller ljudinspelningar.

Rapporten är uppdelad i fyra delar: arrangemang, program och presentationer, stämningsbilder från lägret och kommentarer från deltagarna. Från början av varje avsnitt kan du enkelt hoppa till de andra tre sidorna.

Sidorna finns på Lahden Radioamatöökerho rys hemsida.

Lahden Radioamatöörerho ry, OH3AC hoppas att de som inte deltog i lägret åtminstone delvis ska kunna ta del av atmosfären. Samtidigt tackar OH3AC de som deltog i lägret, som stöttade det, och Finlands Radioamatörförbund för det goda samarbetet.

Tävlings- och DX-nyheter

Helgens huvudtävling är SSB-delen av CQ World Wide Contest. Varje år har världsmästerskapet lanserat flera DX-expeditioner, så under tävlingen finns det också ett bra tillfälle att öka skörden av DX-länder. Samtidigt pågår en av årets viktigaste EME-tävlingar, ARRL EME Contest. I tävlingen kan man hålla månkontakter på alla band mellan 6 m och 23 cm.

Nu är det också värt att förbereda sig inför Viitosten Syysottelu (Femmornas höstmatch), som tävlas om en vecka. Ett särskilt pris har utlovats till unga tävlande. Reglerna hittar du på Förbundets tävlingssida.

Den aktiva DX hösten kommer att fortsätta nästa vecka med flera stationer. Nästa vecka kommer bland annat TJ9MD från Kamerun och H40RH från Temotu i etern.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 11 november 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Sysmä med anropet OH2AA. På grund av Alla helgons dag nästa vecka, kommer bulletinen att ha paus.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media