Ensio Marrento, OH1OB – Historiikkiaineistomme kokoamisen ja kirjoittamisen primus motor

OT Ensio Marrento, OH1OB hyvin järjestetyllä kotiasemllaan Turussa lokakuussa 1991. Kuva: OH2HK.

Pitkän ja aktiivisen elämänsä aikana Suomen Radioamatööriliiton kunniajäsen ja radiotoiminnan Grand Old Man Ensio Marrento, OH1OB (1909-1996) ehti olla mukana suomalaisessa radiotoiminnassa lähes 70 vuotta.

Ensio syntyi Alastaron Lauroisissa, jossa hän jo koulupoikana kiinnostui sähkötekniikasta ja langattoman kiehtovasta maailmasta. Ensio hakeutui 17-vuotiaana vapaaehtoisena asepalvelukseen Utin maalentoeskaaderiin, jossa hän suoritti lentomekaanikkokurssin. Kotiin palattuaan Ensio pääsi harjoittelijaksi paikalliseen sähköyhtiöön, jossa hän työskenteli runsaat viisi vuotta. Tänä aikana hän myös kävi Tampereen teollisuuskoulun.

1935 hänet kiinnitettiin Yleisradion palvelukseen häiriönpoistoteknikoksi, ja myöhemmin hän siirtyi asemaosastolle. Työsuhde Yleisradiossa kesti vuoteen 1947, jolloin hän vaihtoi alaa laivaradioiden pariin Turun Asennuspajalle yhtiön teknilliseksi johtajaksi. Neljäntuhannen laivan ja lähes 30 vuoden jälkeen hän siirtyi eläkkeelle v. 1974.

SRAL ry:n jäseneksi Ensio hyväksyttiin päivämäärällä 19.9.1929, mistä lähtien hän osallistui Liiton ja oman paikkakuntansa radiokerhotoimintaan aktiivisesti. Turkuun tultuaan Ensio liittyi aluksi Turun Radioseuraan ja sen alaisuuteen perustettuun Ykkösten Kerhoon. Kun Turun Radioamatöörit ry. perustettiin v. 1955, hänet valittiin kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

Ensio oli SRAL:n hallituksen jäsen vv. 1954-62. Lindellin palkinto hänelle myönnettiin teknillisistä ansioista v. 1961 ja Liiton kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 1971.

SRAL ry:n historiikkiaineiston kokoajana ja kirjoittajana Ensio Marrento teki suururakan. Lähes kuuden vuoden aikana hän kokosi ja kirjoitti 14 kansiollista Liiton historia-aineistoa liki 2500 liuskaa. Työ alkoi v. 1966 alussa ja päättyi keväällä 1971 SRAL:n täyttäessä 50 vuotta. Kun SRAL vietti 75-vuotisjuhliaan 1996, Ension tallentama aineisto oli laajasti käytössä koostaessani Alussa oli kipinä -juhlakirjaa.

Ensio jätti Liitolleen pysyvän ja arvokkaan perinnön, josta nykyiset ja tulevat radioamatöörisukupolvet kiittävät ja joka aina muistetaan, kun kirjoitetaan Suomen Radioamatööriliitto ry:n historiaa.

Muistissa säilyy pitkään OT Ensio Marrennon leppoisa ja positiivinen persoona, joka omalla työllään sekä asiallisilla ja harkituilla puheenvuoroillaan rakensi yhteistä liittoamme. – Hänen äänensä kantaa kauas tulevillekin vuosikymmenille.

Reino Janhunen, OH2HK

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media