160 metrin taajuusalueen SRAL–Viestintävirasto -neuvottelujen kehitys vuosina 2011–2018

SRAL-logo
Suomen Radioamatööriliitto ry

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viikolla 40 julkaistussa kerhojulkaisussa on esitetty virheellisiä väitteitä 160 m bandin aukkojen kuromiseksi umpeen. Kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että projekti aukkojen paikkaamiseksi olisi alkanut vuonna 2013 samaisen kirjoittajan toimesta. Todellisuudessa SRAL ja Viestintävirasto ovat neuvotelleet asiasta paljon kauemmin, kuten alla olevista SRAL-Viestintävirasto -pöytäkirjaotteista ilmenee. Niin sanottu kirjoittajan laatima ”lausunto” ja kymmenet samaisen kirjoittajan mainitsemat henkilökohtaiset yhteydenotot puutteellisilla tiedoilla pikemminkin haittasivat asian edistymistä. Väitteet radioamatööriyhteisöstä löytyneistä vastustajista ovat täysin perättömiä.
 

Pöytäkirjaotteet Viestintäviraston ja Suomen Radioamatööriliiton neuvotteluista 160 m asiassa

 
Viestintäviraston ja Suomen Radioamatööriliiton neuvottelu 30.9.2011
SRAL esitti toiveen radioamatööriviestinnän sallimisesta seuraavilla taajuusalueilla:
1800-1810 kHz salliminen radioamatöörikäyttöön. SRAL totesi, että tämä on myös kansainvälisen radioamatööriliiton (IARU) muutostavoitteissa Region 1:llä. Nykyisin alue on osoitettu radiopaikannukselle.
 
Viestintäviraston ja Suomen Radioamatööriliiton neuvottelu 1.6.2012
SRAL esitti toiveen 1810-2000 kHz:n taajuusalueen radioamatöörikaistojen yhtenäistämisestä. Viestintäviraston edustaja Pekka Länsman selvitti, että Radio-ohjesäännön mukaan 1850-2000 kHz on Regionissa 1 ensisijaisesti osoitettu kiinteälle ja siirtyvälle liikenteelle. Alaviitteen 5.96 perusteella radioamatööriviestintään on voitu rajoitetusti myöntää taajuusalueita koordinoimalla asia naapurimaiden kanssa. Radioamatöörien taajuuskaistojen välissä olevilla alueilla on Suomessa käytössä ensisijaiseen käyttöön osoitettuja taajuuksia. Tällä perusteella radioamatööreille osoitettuja taajuusalueita ei voida laajentaa.
 
Viestintäviraston ja Suomen Radioamatööriliiton neuvottelu 20.1.2014

  1. 1.8 MHz alueen nykytilanne, ja mahdollinen laajennus kattamaan työskentelyä hankaloittavat aukot, sekä tehojen yhtenäistäminen alueella (1855 kHz – 1861 kHz ja 1906 kHz – 1912)

SRAL esitti taajuusalueiden 1855 kHz – 1861 kHz ja 1906 kHz – 1912 kHz sallimista radioamatööreille sillä perusteella, että nämä 1,8 MHz kaistassa olevat aukot vaikeuttavat työskentelyä ja jäsenistöltä tulee asiaa koskevia kyselyitä.
Viestintävirasto ei hyväksynyt esitystä. Haetut kaistat eivät ole radioamatöörialueita kansainvälisessä radio-ohjesäännössä. Radio-ohjesäännössä oleva alaviite antaa hallinnoille mahdollisuuden sallia nämä kaistat radioamatööreille, mutta ehdot sallimiselle ovat tiukat. Muu kaistoilla oleva liikenne on suojattava sekä kotimaassa että naapurimaissa. Lisäksi alueella on edelleen meriradioviestintää Suomessa.
 
Viestintäviraston ja Suomen Radioamatööriliiton neuvottelu 7.4.2016
1810–2000 kHz 160m taajuusalue Ensisijaisen kaistan 1810–1850 kHz lisäksi on Suomessa radioamatööreillä RR 5.96 mukaisesti ollut käytettävissään lisäkaista väliltä 1850–2000 kHz pois lukien 1855–1861 kHz ja 1906–1912 kHz. Mikä on näiden pois luettujen kaistojen nykykäyttö, ja sallisiko nykytilanne nämä ei-sallitut kaistat radioamatööriliikenteelle samoin ehdoin, kuin nyt muutoin kaistalla 1850–2000 kHz?
Tilanne pysyy ennallaan, ei muutoksia.
 
Viestintäviraston ja Suomen Radioamatööriliiton neuvottelu 11.6.2018
1.8 MHz taajuusalue. Radioamatööriliikenne ei ole suomessa sallittu 1855 kHz – 1861 kHz sekä 1906 kHz – 1912 kHz taajuuksilla tällä hetkellä, koska nämä taajuudet ovat olleet muussa käytössä aiemmin. Taajuusalueen käyttöä on nyt alustavasti tutkittu ja näyttäisi siltä että aiempi käyttö olisi päättynyt. Viestintävirastossa varmistetaan vielä, että muuta käyttöä ei ole tai että taajuusalueille ei ole tehty uusia radiolupia tai taajuusvarauksia. Jos muuta käyttöä tai uusia varauksia ei ole, taajuuksien käyttö radioamatööriliikenteelle voitaisiin sallia ja Viestintäviraston määräys 4 päivittää tältä osin.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media