Jan Jylhä, OH1NDA

Jan Jylhä, OH1NDA.
Jan Jylhä, OH1NDA.

Jan Jylhä, OH1NDA
 
Radioamatööriharrastus alkoi vuonna 1969, kun suoritin radioamatööritutkinnon ja sain tunnuksen OH6MJ ja myöhemmin OH6NDA. Kun muutimme Turkuun 2000-luvun alussa otin käyttöön nykyisen kutsumerkin OH1NDA. Toimin runsaat 20 vuotta kansalaisopiston rehtorina ja sen jälkeen lähes 15 vuotta Åbo Akademin kielikeskuksen johtajana, josta toimesta jäin eläkkeelle pari vuotta sitten. Olen jäsenenä OH1AJ:ssa ja OH1AA:ssa, jossa olen myös toiminut johtokunnassa.
Olen SRAL:n pyynnöstä kääntänyt T1- ja K-moduulien tutkintokysymykset ruotsiksi. Toimin liiton keväällä 2018 asettaman Ruotsinkielisen toimikunnan vastuuhenkilönä. Toimikunta pyrkii kehittämään liiton ruotsinkielisiä palveluja mm. kääntämällä nettisivuja ja tutkintoihin valmentavaa koulutusmateriaalia. Mielestäni yhteistyö muiden pohjoismaisten radioamatööriliittojen kanssa on erittäin tärkeää edunvalvonnan kannalta.
 
År 1969 deltog jag i en radioamatörkurs som OH6AG anordnade. Jag fick då anropet OH6MJ. Efter studietiden i Åbo återvände vi till Österbotten, där jag jobbade som medborgarinstitutsrektor i Kaskö och Karleby totalt drygt 20 år. Anropet blev då OH6NDA. När vi flyttade till Åbo år 2002 ändrades det till OH1NDA.
Radioamatörförbundet tillsatte våren 2018 ett Svenskt utskott för att utveckla förbundets service på svenska. Utskottet har nu under hösten kommit igång med att översätta webbsidorna och utbildningsmaterial som förbereder för radioamatörexamen. Det är verkligt viktigt att förbundet kan skapa goda förutsättningar så att vi får många nya aktiva radioamatörer i svenskbygden.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media