Jukka Pappinen, OH6MWQ, Vapepan keskustoimikuntaan

Hahmot rivissä
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen tapaaminen ja johtosäännön mukainen vuosikokous pidettiin 21.11.2018. Kokouksessa valittiin uudet jäsenjärjestöjäsenet keskustoimikuntaan seuraavalle kahden vuoden kaudelle (2019-2020) sekä vahvistettiin ensi vuoden toimintasuunnitelma. SRAL:n puheenjohtaja Merja Koivaara, OH1EG, oli paikalla edustamassa Liittoa ja käyttämässä äänivaltaa.
Keskustoimikunnan tehtävä on toimia Vapepan jäsenjärjestöjen ja jäsenyhteisöjen neuvottelukuntana. Keskustoimikunnassa on yhteensä kymmenen jäsentä, joista viisi oli nyt erovuorossa. Ehdolla uusiksi jäseniksi oli kahdeksan eri järjestön ehdokkaat ja tästä joukosta valittiin äänestyksellä viisi seuraavalla kaudelle. Suomen Radioamatööriliiton edustaja, SRAL:n Valmiustoimikunnan puheenjohtaja Jukka Pappinen, OH6MWQ, oli yksi näistä valituista.
Vapepaan kuuluu 52 jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä yli 1000 hälytysryhmää, joissa toimii yli 10 000 vapaaehtoista. Nämä hälytysryhmät auttavat erilaisissa hälytystehtävissä, kuten etsinnöissä, evakuoinneissa ja tulipalojen jälkihoidoissa. Toimintaa koordinoivat Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura ja Suomen Lentopelastusseura.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media