Sommartävling 2019

Pokaaleja ja mitaleita.
Pokaler.

Sommartävlingen 2019 hålls söndag 4.8.2019 och den anordnas av OH2T. Tävlingen ingår i FM-serien för SRAL:s HF-tävlingar. De allmänna reglerna för FM-serien hittar du under inhemska tävlingar.
Tävlingstid

 • CW: Sö 4.8.2019, 10.00–10.59,59 finsk tid (0700–0759,59 UTC)
 • SSB: Sö 4.8.2019, 11.30–12.29,59 finsk tid (0830–0929,59 UTC)
 • RTTY: Sö 4.8.2019, 13.00–13.59,59 finsk tid (1000–1059,59 UTC)

 
Frekvensområden

 • CW: 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz
 • SSB: 3600–3750 kHz, 7060–7140 kHz
 • RTTY: 3580–3600 kHz, 7040–7060 kHz

 
Tävlingsklasser
I deltävlingen ingår förutom de tre klasserna enligt FM-serien i SRAL:s HF-tävlingar även en mobile-klass. Klasserna är:

 • Över 100 W
 • Max. 100W
 • QRP, max. 5W
 • Mobile-klass (stationen ska vara rörlig, dvs. ej fast antenn eller nätström)

Loggar där avsändaren inte angett sin tävlingsklass behandlas som checkloggar.
 
Meddelande

 • RS(T) + löpande nummer + landskapsidentifikation. Exempel: 599 007 PK.
 • Det löpande numret består av tre siffror och bör starta från 001.

Kontaktpoäng
Man får 2 poäng för varje fullständig kontakt förutsatt att motstationen sänt sin logg. Om det i meddelandet finns ett eller flera fel är kontaktens värde 1 poäng. Ett fel i stationsanropet gör kontakten ogiltig. Kontakt med en motstation som inte sänt sin logg ger 1 poäng .
 
Multiplikatorer
Varje kört landskap på vardera frekvensområdet, förutom det egna landskapet. Maximiantalet multiplikatorer är alltså 2 x 18. En station duger som multiplikator förutsatt att stationen återfinns i minst tre olika loggar.

 • AL Ahvenanmaa / Åland
 • KE Keski-Suomi / Mellersta Finland
 • LA Lappi / Lappland
 • PP Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotten
 • EK Etelä-Karjala / Södra Karelen
 • KL Kymenlaakso / Kymmenedalen
 • PH Päijät-Häme / Päijänne-Tavastland
 • PS Pohjois-Savo / Norra Savolax
 • EP Etelä-Pohjanmaa / Södra Österbotten
 • KP Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten
 • PM Pirkanmaa / Birkaland
 • SA Satakunta / Satakunta
 • ES Etelä-Savo / Södra Savolax
 • KT Kanta-Häme / Egentliga Tavastland
 • PK Pohjois-Karjala / Norra Karelen
 • UU Uusimaa / Nyland
 • KU Kainuu / Kajanaland
 • PO Pohjanmaa / Österbotten
 • VA Varsinais-Suomi / Egentliga Finland

 
Resultat och priser
Slutligt resultat är kontaktpoäng x multiplikatorer. Segraren i varje klass får en pokal och de två följande får hedersdiplom förutsatt att det finns minst tre deltagare i klassen.
 
Allmänt
Det är förbjudet att granska kontakterna och korrigera loggarna med motstationerna utanför tävlingen. Tävlingsprestationen kan förkastas på grund av regelstridig verksamhet, osportsligt uppträdande, favoriserande av vissa stationer, avsiktligt störande, bedräglig manipulering av loggar eller motsvarande skäl. Tävlingsarrangören svarar för de slutliga resultaten.
 
Logganvisningar
Du kan använda vilket som helst program som behärskar NRAU-BALTIC-reglerna, t.ex. N1MM, WINTEST eller TR4W. Sänd din logg som en fil i Cabrillo-formatet (i allmänhet File -> Export -> Cabrillo). Ändra med någon texteditor tävlingens namn i Cabrillo-filen till Kesakisa-CW (eller -SSB eller -RTTY).
 
Loggar
Senast 12.8.2019 till ua9qcq-contestservice. Gör enligt följande: Logs – Web interface – “Please, enter your e-mail” – skriv din e-postadress – Browse – sök Cabrillo-loggen i den katalog där du sparat filen – Upload Log – välj i menyn som öppnas rätt sändningsslag/effektklass och bekräfta.
Pappersloggar tas inte längre emot. Ifall du har en papperslogg, knacka in den i Cabrillo-format på din egen eller t.ex. bibliotekets dator eller sök hjälp av en lokal radioamatör.
För ändamålet kan du använda exempelvis SM2EZT:s ”NRAU cabrillo editor”, som hittas i nedre kanten av webbsidan http://www.sk3bg.se/contest/nraucabr.htm .
Du måste i efterhand ändra datumet med någon texteditor. Observera: Med + tangenten ändrar du behändigt tiden framåt med en minut i taget.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media

Vastaa