Hallituksen kyselytunnit syksyllä 2019 /Styrelsens frågetimmar hösten 2019

Kyselytunti
SRAL ry:n hallitus pitää syksyn 2019 kyselytunnit totuttuun tapaan aina kuun ensimmäisenä lauantaina. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.
Syksyn ensimmäinen kyselytunti pidetään 7.9. Lokakuun kyselytunti pidetään 5.10. ja joulukuun kyselytunti 7.12. Marraskuun kyselytunti pidetään Syyspäivillä 16.11.2019.
Kyselytunti pidetään HF:llä taajuudella 3685 kHz klo 14.00 sekä FinDMR-verkossa, puheryhmä 244, klo 14.30.
SRAL rf:s styrelse håller frågetimmar under hösten 2019 enligt tidigare mönster den första lördagen i månaden. Om eventuella undantag meddelas särsilt.
Höstens första frågetimme hålls 7.9. I oktober är datumet 5.10 och i december 7.12. Frågetimmen i november hålls på Höstdagarna 16.11.2019.
Frågetimmen hålls på HF på frekvensen 3685 kHz kl. 14.00 och i FinDMR-nätet i talgrupp 244 kl. 14.30.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media