Vaalien ehdokasasettelu päättyy 4.10. /Tiden för kandidatnominering för valet går ut 4.10

Postiäänestyskuoria.
Postiäänestyskuoria. /Poströstningskuvert.

Jokainen liiton jäsen voi pyytää kirjallisesti ehdokkaansa ottamista hallitusvaalien ehdokaslistalle. Ehdotukset ehdokkaiksi pyydetään toimittamaan perjantaihin 4.10. klo 14.00 mennessä liiton toimistoon vaalivaliokunnan sihteerille. Osoite on Suomen Radioamatööriliitto, Vaalivaliokunta, PL 44, 00441 HELSINKI.
Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet. Mukana on oltava ehdokkaan allekirjoittama vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi.
Ehdokkaat voivat toimittaa Radioamatööri-lehteen 8/2019 valokuvan ja enintään 200 sanan pituisen vapaamuotoisen tekstin. Esittely ja kuva on toimitettava 8.10. mennessä osoitteeseen ra-lehti ät sral piste äf ii.
Varje medlem i förbundet kan skriftligen yrka på att hens kandidat tas med på kandidatlistan för styrelsevalet. Kandidatförslagen bör inlämnas senast fredag 4.10 kl. 14.00 till förbundets kansli till valutskottets sekreterare. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I det skriftliga förslaget ska nämnas kandidatens släktnamn och samtliga förnamn. Till förslaget bifogas ett av kandidaten undertecknat samtycke till kandidaturen.
Kandidaterna kan till Radioamatööri-tidningen 8/2019 sända ett fotografi och en högst 200 ord lång fritt formulerad text. Presentationen och bilden ska sändas senast 8.10 till adressen ra-lehti ät sral punkt eff i.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media