Silent Key Larry E. Price W4RA


ARRL:n ja IARU:n kunniapuheenjohtaja, Larry E. Price, W4RA, kuoli viime tiistaina 10.9.2019. Larry oli kuolemansa hetkellä 85-vuotias.
Larry oli syntyisin Arkansasin Little Rockista ja asui Georgian Statesborossa. Hän sai ensimmäisen lupansa WN5TIA 16-vuotiaana ja tätä lupaa seurasivat W5TIA, K9MJA, K7BIT, W4DQD,ja W4RA. Larry toimi suurimman osan uraansa Georgia Southern University:n rahoituksen ja kansantaloustieteen professorina opiskeltuaan aiheesta tohtorin tutkinnon. Hän opiskeli myös sähkö-ja elektroniikka-alaa (BSEE) sekä liiketaloutta (MBA). Larry palveli Yhdysvaltojen armeijan viestintäjoukoissa edeten vänrikista kapteeniksi. Larrylla oli kolme lasta ja lastenlasta. Hänen vaimonsa Barbara Ann Parke Price kuoli 1990.
Larry valittiin ARRL:n kaakkoisalueen varajohtajaksi 1973, samana vuonna johtajaksi ja vuonna 1980 ARRL:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Vuonna 1983 hänestä tuli ensimmäinen varapuheenjohtaja ARRL:n silloisen puheenjohtajan Vic Clarkin W4KFC kuoltua. Larry valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 1984 ja hän palveli neljä kahden vuoden kautta. Samalla hän toimi myös IARU:n sihteerinä vuosina 1989-1992, ja IARU:n sihteerinä ja ARRL:n kansainvälisten suhteiden varapuheenjohtajan vuoteen 1999 saakka, jolloin hänet valittiin IARU:n puheenjohtajaksi. Larry toimi IARU:n puheenjohtajana kaksi viiden vuoden kautta. Hän eläköityi vuonna 2009, jolloin hänet nimettiin IARU:n kunniapuheenjohtajaksi. Vuonna 2011 hänet nimettiin ARRL:n kunniapuheenjohtajaksi.
Larry oli yksi ARRL säätiön perustajista vuonna 1973  ja toimi usean vuoden ajan säätiön sihteerinä ja johtajana.
Lisätietoja ARRL:n sivuilta.
ARRL:s och IARU:s hedersordförande Larry E. Price, W4RA avled tisdag 10.9.2019. Larry var 85 år gammal.
Larry föddes i Little Rock, Arkansas, och bodde i Statesboro, Georgia. Han fick sitt första certifikat WN5TIA som 16-åring och hade därefter anropen W5TIA, K9MJA, K7BIT, W4DQD och W4RA. Larry verkade under merparten av sin arbetskarriär som professor i finansiering och nationalekonomi vid Georgia Southern University. Han studerade även elteknik och elektronik (BSEE) och företagsekonomi (MBA). Larry tjänstgjorde i den amerikanska armén inom kommunikationsförbanden och avancerade från fänrik till kapten. Larry hade tre barn och barnbarn. Hans hustru Barbara Ann Parke Price avled år 1990.
Larry valdes år 1973 till viceledare för ARRL:s sydöstra distrikt, samma år till ledare och år 1980 till vice ordförande i ARRL:s styrelse. År 1983 blev han första vice ordförande efter att ARRL:s dåvarande ordförande Vic Clark W4KFC avlidit. Larry valdes till styrelseordförande år 1984 och tjänstgjorde fyra tvåårsperioder. Han verkade samtidigt som IARU:s sekreterare åren 1989-1992 och som IARU:s sekreterare samt vice ordförande för ARRL:s internationella relationer till år 1999 då han valdes till IARU:s ordförande. Larry fungerade som IARU:s ordförande under två femårsperioder. Han gick i pension år 2009 och utnämndes då till IARU:s hedersordförande. År 2011 utnämndes han till ARRL:s hedersordförande.
Larry var en av grundarna av ARRL:s stiftelse år 1973 och fungerade under många år som stiftelsens sekreterare och ledare.
Ytterligare information på ARRL:s sidor.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media