Hallituksen kyselytunti 2.5.2020 /Styrelsens frågetimme 2.5.2020

Kyselytunti
Seuraava hallituksen kyselytunti pidetään lauantaina 2.5.2020. Kyselytunti pidetään HF:llä taajuudella 3685 kHz klo 14.00. FinDMR-verkossa kyselytunti pidetään klo 14.30, puheryhmä 244.
Styrelsens nästa frågetimme anordnas lördag 2.5.2020. Frågetimmen hålls på HF på frekvensen 3685 kHz kl. 14.00. I FinDMR-nätet hålls frågetimmen kl. 14.30 i talgrupp 244.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media