Kerhotietokysely 2020 on lähetetty kerhoille /Klubbinformationsenkäten 2020 har sänts till klubbarna

Logomerkit.
Logomerkit.

Kerhoille on lähetetty kerhotietokysely sähköpostin välityksellä 13.5.2020. Kerhotietokyselyyn vastataan nettilomakkeella. Kyselyyn voi vastata sekä suomeksi että ruotsiksi.
Jos kerhonne ei ole saanut kerhotietokyselyä, ottakaa ystävällisesti yhteyttä liiton toimistoon.
Kerhotietokysely on uudistettu viime vuodesta. Sen avulla pyritään kartoittamaan kunkin jäsenyhdistyksen ajankohtaista tilannetta ja toiveita liiton toimikuntatyön suhteen. Näin pyritään palvelemaan paremmin sekä kerhoja että liiton toimikuntia. Kyselyn tulosten perusteella liitto paitsi päivittää jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja myös välittää toimikunnilleen niitä koskevia ja kiinnostavia tietoja jäsenyhdistysten toiminnasta, liittyen esimerkiksi nuorisotyön kehittämiseen ja radioamatöörikoulutusten järjestämiseen.
Vastaamalla kerhotietokyselyyn jäsenkerho vapautetaan hallituksen päätöksellä vuoden 2020 jäsenmaksusta.


Klubbinformationsenkäten har sänts till klubbarna per e-post 13.5.2020. Svaren ges på en webblankett. Enkäten kan besvaras såväl på finska som på svenska.
Om er klubb inte har fått klubbinformationsenkäten, var vänlig kontakta förbundets kansli.
Klubbinformationsenkäten har förnyats jämfört med senaste år. Med hjälp av den vill vi kartlägga det aktuella läget i envar medlemsklubb och önskemålen gällande förbundets utskottsarbete. På det sättet försöker vi bättre betjäna såväl klubbarna som förbundets utskott. Bå basis av resultaten uppdaterar förbundet informationen om medlemsklubbarna och förmedlar information till utskotten om frågor som är av intresse för dem, till exempel gällande utveckling av ungdomsverksamhet och anordnande av radioamatörkurser.
Genom att besvara klubbinformationsenkäten befrias medlemsklubben enligt styrelsens beslut från medlemsavgiften för år 2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media