Vaalivaliokunta tiedottaa: Sähköinen äänestäminen vaatii sähköpostiosoitteen tai matkapuhelinnumeron /Valutskottet informerar: Elektronisk röstning förutsätter e-postadress eller mobiltelefonnummer

Kuva Felipe Blasco Pixabaystä.

 
Sähköinen äänestäminen vaatii sähköpostiosoitteen tai matkapuhelinnumeron
Postinjakelun ongelmat haittasivat SRAL:n vaaleja vuonna 2019. Syyskokous antoi vaalivaliokunnalle evästyksen siirtyä sähköiseen äänestämiseen, jolla vältettäisiin postinjakelun ongelmat sekä vähennettäisiin kustannuksia. Vaalivaliokunta on linjannut SRAL:n vaalijärjestyksen mukaisesti, että syksyn 2020 hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen vaaleissa käytetään äänestystapoina sähköistä äänestystä ja kokouspaikalla äänestämistä.
Sähköinen äänestys toteutetaan käyttäen ulkoista palvelua. Näin varmistetaan äänestyksen onnistuminen ja turvataan vaalin tietosuoja.
Jotta jäsen voi äänestää sähköisesti, pitää liiton jäsenrekisterissä olla toimiva sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero. Voit nyt ilmoittaa tietosi käyttämällä tätä lomaketta.
Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral.fi tai puhelimella (09) 562 5973.


Elektronisk röstning förutsätter e-postadress eller mobiltelefonnummer
Problemen med postutdelningen störde SRAL:s val år 2019. Höstmötet gav valutskottet i uppdrag att planera en övergång till elektronisk röstning, vilket skulle hjälpa att undvika problemen med postutdelningen och därtill minska kostnaderna. Valutskottet har i enlighet med SRAL:s valordning slagit fast att vid valet av styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar hösten 2020 används som röstningssätt elektronisk röstning och röstning på mötesplatsen.
Den elektroniska röstningen sker genom användning av en extern tjänst. På det sättet säkras att röstningen lyckas och garanteras datasekretessen vid valet.
För att en medlem ska kunna rösta elektroniskt måste det finnas en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer i förbundets medlemsregister. Du kan nu meddela dina uppgifter genom att använda detta formulär.
Alternativt kan du kontakta förbundets kansli per e-post toimisto ät sral.fi eller per telefon (09) 562 5973.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media