Kansainvälinen majakka-ja majakkalaivaviikonloppu /Internationellt fyr- och fyrskeppsveckoslut, ILLW, 22.-23.8.2020

Märketin majakka kallioisella luodolla matalan lammikon takana.
Märketin majakka. Kuva: OH1EG.

Kansainvälinen majakka-ja majakkalaivaviikonloppu, ILLW,  järjestetään vuosittain elokuun kolmantena viikonloppuna. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti 22.-23.8.2020. Tapahtuma alkaa lauantaina klo 0001 UTC ja kestää sunnuntaihin klo 2400 UTC saakka. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan merimajakoiden ja majakkalaivojen aktivointitapahtuma. Mukana on joka vuosi useita satoja majakka-asemia.
Suomesta mukana ovat tänä vuonna ainakin Marjaniemi OG8L, Utö OH1AH, Kylmäpihlaja OH1AM ja Luovukkaluoto OH5B.
ILLW-tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuman verkkosivujen lomakkeella on kuitenkin suositeltavaa, sillä sivuilla julkaistaan lista osallistujista ja näin muutkin saavat tietää, että kyseinen majakka tulee viikonlopun aikana ääneen. Lisäksi lomakkeella voi ilmoittaa muun muassa QSL-infon.
Jokainen osallistuja voi vapaasti päättää kuinka kauan on äänessä ja mitä bandeja ja modeja käyttää. Osallistujia pyydetään workkimaan myös muita majakka-asemia sekä huomioimaan hitaat operaattorit, aloittelijat ja QRP-asemat. Pääsääntönä on, että workkia kannattaa niin kauan kuin se on kivaa.
Asemaa ei tarvitse rakentaa sisään majakkaan. Työskentely majakan edustalta ulkoa tai majakan vieressä sijaitsevasta muusta rakennuksesta on sallittua. Aseman on kuitenkin oltava majakan läheisyydessä sellaisessa paikassa, että majakalla mahdollisesti vieraileva yleisö huomaa sen. Aseman pystyttämiseen ja workkimiseen on oltava lupa.
Tapahtuman järjestäjät pyytävät, että asemat lisäisivät kutsunsa perään majakkaa kuvaavan tunnuksen. CW:llä workkivilla asemilla se on LT (majakka) tai LS (majakkalaiva), muilla “LIGHT”, “LGT”, “LIGHTHOUSE” tai “LIGHTSHIP”. Lisämerkki kertoo muille, että kyseessä on majakka- tai majakkalaiva-asema.


Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet, ILLW, anordnas årligen det tredje veckoslutet i augusti. I år hålls evenemanget 22-23 augusti. Evenemanget börjar lördag kl. 0001 UTC och pågår till söndag kl. 2400 UTC. Det är inte fråga om en tävling utan en aktivering av fyrarna och fyrskeppen. Varje år deltar flera hundra fyrstationer.
Från Finland deltar i år Marjaniemi OG8L,  Utö OH1AH, och Luovukkaluoto OH5B.
Man behöver inte anmäla sig till ILLW-evenemanget. Det rekommenderas ändå att man anmäler sig via blanketten på evenemangets webbsida då en deltagarlista publiceras på sidan. På det sättet vet också andra att fyren är aktiverad under veckoslutet. Man kan även ge QSL-information mm. på blanketten.
Varje deltagare kan fritt bestämma hur länge man är i gång och vilka band och moder man använder. Arrangörerna önskar att deltagarna också håller kontakter med andra fyrstationer och att man tar i beaktande långsamma operatörer, nybörjare och QRP-stationer. Huvudregeln är att det lönar sig att vara i gång så länge det känns roligt.
Stationen behöver inte befinna sig inne i fyren. Det är tillåtet att köra utomhus invid fyren eller från en annan byggnad bredvid fyren. Stationen ska emellertid befinna sig nära fyren på ett sådant ställe att eventuella besökare lägger märke till den. Man bör ha tillstånd till att upprätta och använda stationen.
Arrangörerna önskar att stationerna till anropet fogar ett kännetecken för fyr. På CW använder stationerna LT (fyr) eller LS (fyrskepp), andra använder ”LIGHT”, ”LGT”, ”LIGHTHOUSE” eller ”LIGHTSHIP”. Kännetecknet berättar för andra att det är fråga om en fyr- eller fyrskeppsstation.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media