OH2HQ äänessä IARU-kisassa 11.-12.7. /OH2HQ i etern under IARU-tävlingen 11-12.7

IARU HF World Championship -kilpailu järjestetään tänä vuonna 11.-12.7. perinteisillä HF-bandeilla, sekä CW:llä että SSB:llä.
Suomen Radioamatööriliiton päämaja-asema OH2HQ on mukana 12 asemapaikan voimin — samanaikaisesti on siis äänessä yksi asema joka bandilla ja modella. Iskukykyiset asemat sijaitsevat ympäri Suomen ja niitä ohjastavat noin 20 operaattoria, ainakin OG9X, OH1NX, OH1TM, OH1TX, OH2BCI, OH2BH, OH2BO, OH2GEK, OH5BM, OH5CZ, OH6BG, OH6GDX, OH6KN, OH6KZP, OH6NVC, OH6QU, OH6UM, OH6XX, OH7CW, OH7WP ja OH7WV. Asemakartta näkyy ohessa ja se julkaistaan myös heinäkuun Radioamatööri-lehdessä.
Paraati alkaa lauantaina 11.7. klo 15 SA, siis perinteisellä bulletiinin kellonlyömällä, ja kestää 24 tuntia. Alabandienkin helposti löytyvät asemat ovat äänessä heti kisan alusta, joten pääset näppärästi pitämään kusoja OH2HQ:n kanssa heti. Raporttina annat 59 18 (SSB) tai 599 18 (CW). Käythän workkimassa myös muiden maiden liittojen HQ-asemia!
OH2HQ:n asemapaikat tietävät toistensa taajuuden reaaliaikaisesti, joten jos workit OH2HQ:n vaikkapa 80:n SSB:llä, voit kysyä millä jaksolla esimerkiksi 80:n CW-asema tai 160:n SSB- ja CW-asemat ovat. Lisäksi voit myös seurata operaatiota reaaliaikaisesti YouTubessa omalla kännykällä, tabletilla tai läppärillä: käytä hakusanaa ”OH2HQ” ja seuraa lokin täyttymistä!


IARU HF World Championship-tävlingen anordnas i år 11-12.7 på de traditionella HF-banden, såväl på CW som på SSB.
Finlands Radioamatörförbunds station OH2HQ deltar från 12 stationsorter — samtidigt är alltså en station på varje band och mode igång. De slagkraftiga stationerna befinner sig runt om i Finland och de sköts av ca 20 operatörer, åtminstone OG9X, OH1NX, OH1TM, OH1TX, OH2BCI, OH2BH, OH2BO, OH2GEK, OH5BM, OH5CZ, OH6BG, OH6GDX, OH6KN, OH6KZP, OH6NVC, OH6QU, OH6UM, OH6XX, OH7CW, OH7WP och OH7WV. Stationskartan återfinns här under och den publiceras även i Radioamatööri-tidningens julinummer.
Paraden inleds lördag 11.7 kl. 15 finsk tid, dvs. tiden för den traditionella bulletinen, och den pågår 24 tinmmar. Stationerna på de lägre banden hittas lätt och de är igång genast från början av tävlingen, så du kan enkelt hålla kontakter med OH2HQ med det samma. Rapporten är 59 18 (SSB) eller 599 18 (CW). Håll också kontakter med andra länders HQ-stationer!
OH2HQ-stationerna känner till varandras frekvenser i realtid, så ifall du kör OH2HQ på t.ex. 80 m SSB kan du fråga på vilken frekvens CW-stationen på 80 meter eller SSB- och CW-stationerna på 160 m sänder. Därtill kan du följa operationen i realtid i YouTube med din smarttelefon, tablett eller dator. Använd sökordet ”OH2HQ” och följ med hur loggen fylls!
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media