Radioamatööritutkintojen järjestäminen taas mahdollista /Igen möjligt att anordna radioamatörexamina

Traficom on antanut luvan jatkaa radioamatööritutkintojen järjestämisen 24.6.2020 alkaen. Tutkintoja voidaan pitää normaaliin tapaan huomioiden yleiset hygieniatoimenpiteet COVID-19 tartuntojen välttämisestä. Ohjeistus on Traficomin ja SRAL:n yhteisesti laatima, ja se on toimitettu pätevyystutkijoille. Tutkintoa haluavat kokelaat ottavat yhteyttä oman alueen SRAL:n nimeämään  tutkijaan ja sopii tutkintoajankohdan.


Traficom har gett sitt tillstånd att fortsätta anordnandet av radioamatörexamina fr.o.m. 24.6.2020. Examina kan hållas normalt med beaktande av allmänna hygienåtgärder för att undvika COVID19-besmittning. Anvisningarna har uppgjorts gemensamt av Traficom och SRAL och de har delgivits examinatorerna. De som önskar delta i examen bör kontakta den av SRAL utnämnda examinatorn i den egna regionen och komma överens om tidpunkten för examen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media