Toiminta Uncategorized Verksamhet

OH100SRAL äänessä 1.1.2021 alkaen! /OH100SRAL i etern från 1.1.2021!

Juhlakutsu

Liiton juhlavuoden erikoiskutsu OH100SRAL on äänessä heti uuden vuoden alusta kun Pusulan Radistit OH9W aktivoivat kutsua viikon ajaksi monella bandilla. Tule workkimaan juhlakutsua!

Lauantaina 2.1. klo 15 SA luetaan juhlavuoden erikoisbulletiini 80 metrin bulletiinitaajuudella 3685 kHz OH100SRAL-kutsulla. Bulletiinin jälkeen mahdollisuus workkia erikoiskutsua, josta saa erityismerkinnän SRAL100-awardiin.

Onko kerhosi jo varannut OH100SRAL-kutsua jäsentensä käyttöön? Katso ohjeet ja varauskalenteri tästä.


Förbundets specialanrop OH100SRAL är i etern genast från början av det nya året då Pusulan Radistit OH9W aktiverar anropet under veckan på flera band. Kom med kontakta jubileumsanropet!

Lördag 2.1 kl. 15 finsk tid läses jubileumsårets specialbulletin på 80 m bulletinsfrekvensen 3685 kHz med anropet OH100SRAL. Efter bulletinen möjlghet att kontakta specialanropet för vilket man får ett särskilt omnämnande i SRAL100-awardet.

Har din klubb redan reserverat anropet OH100SRAL för sina medlemmar? Se anvisningarna och bokningskalendern här.