SRAL100 Toiminta Verksamhet

Tule mukaan aktivoimaan juhlavuosikutsua OH100SRAL! /Kom med och aktivera jubileumsårsanropet OH100SRAL!

Liiton erikoiskutsu OH100SRAL on kerhojen ja jäsenten käytössä koko juhlavuoden 2021 ajan. Liiton jäsenet voivat varata kutsun käyttöönsä vaikkapa päiväksi. Pääset kokeilemaan pile-upia CW:llä, SSB:llä tai digimodeilla. Lue tarkemmat ohjeet SRAL100 -sivustolta, josta voit myös nähdä varauskalenterin.

Ohjeita N1MM Loggerin ja WSJT-X:n käytöstä OH100SRAL-kutsun kanssa löytyy tästä


Förbundets specialanrop OH100SRAL är i klubbarnas och medlemmarnas bruk under hela jubileumsåret 2021. Förbundets medlemmar kan reservera anropet för eget bruk för t.ex. en dag. Du får prova på att köra pile-ups på CW, SSB eller digitala sändeslag. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna, där du även hittar bokningskalendern.

Anvisningar för användande av N1MM Logger och WSJT-X med anropet OH100SRAL hittas här