Vuonna 2020 tallennettua historiaa

Ritva katsoo valokuvia luupilla.

Arkistoon ovat lahjoituksia tehneet:

  • Veikko Velamo OH2YV mm. luettelon 1950-luvulla käytetyistä lyhenteistä sekä jutun QSL-korttijakelun vaiheista.
  • Vili Virtanen OH3VV QSL-korttinsa, hän oli työskennellyt mm. kaikki DXCC-maat.
  • Olavi Lehden, OH2BBR, tytär lahjoitti valokuvia isästään.
  • Viitosten kerho ry OH5AA (Eero Hellä OH5NUD) lahjoitti kerhon 70v-historiikin tallennettavaksi Liiton arkistoon.
  • Reino Janhunen OH2HK lahjoitti erilaista amatööriaiheista materiaalia.
  • Juha Jaaksola toimitti isänsä – Viktor Jaaksola OH2NZ – qsl-kortit digitoitavaksi Liiton arkistoon. Digitoinnin jälkeen kortit palautettiin hänelle.

Tietoja vuonna 2020 ovat kysyneet mm. seuraavat henkilöt (löytyneet tiedot on lähetetty kysyjille):

  • Heikki Lahtivirta kysyi löytyisikö tietoja henkilöstä josta hänellä oli tiedossa ainoastaan etunimi ja tunnuksen alkuosa (Jukka… tunnus OH2BC…).
  • Anne Marttila-Poikkimäki kysyi isänsä lapsuudenkodissa asuneesta venäläisestä sotavangista (Ivan Mihailov), jota he kutsuivat nimellä Paavo. ”Paavo” oli kysyjän mummolassa sijoitettuna maataloon avustamaan talon töissä. ”Paavo” oli viimeisenä iltanaan kirjoittanut erinäisiä lyhyitä ”viestejä” morsemerkeillä ja näiden ”viestien” tulkintaan hän toivoi saavansa apua. Jukka Heikinheimo OH2BR auttoi tulkinnassa ja ”viestit” osoittautuivat olevan cw-merkkejä sekalaisessa järjestyksessä.
  • Johanna Suneson kysyi tietoja isoisästään K. S. Sainiosta. Hän tiesi hyvin vähän isoisästään ja nekin tiedot hän oli kerännyt internetistä.
  • Olavi Lehden (OH2BBR) tytär Laura Piipari kyseli – löydettyään Liiton sivuilta yhteystiedot – olisiko arkistossa mahdollisesti esim. isän muisteluita tms.

Toimikunta kiittää kaikkia lahjoittajia historiatietojen kartuttamisesta.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media