Toiminta Verksamhet

Tule mukaan aktivoimaan juhlakutsua OH100SRAL /Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL

Liiton erikoiskutsu OH100SRAL on kerhojen ja jäsenten käytössä koko juhlavuoden 2021 ajan. Myös yksittäiset jäsenet voivat varata kutsun käyttöönsä vaikkapa päiväksi tai pariksi. Pääset kokeilemaan pile-upia CW:llä, SSB:llä ja digimodeilla. Lue tarkemmat ohjeet SRAL100 -sivustolta, josta voit myös nähdä varauskalenterin ja ohjeita N1MM Loggerin ja WSJT-X:n käytöstä juhlakutsun kanssa.

Huom! Kaikkien juhlakutsun aktivointiin osallistuvien kesken arvotaan palkintoja verkkokaupasta, kuten juhlavuosimukeja, historiikkikirjoja ja muuta kirjallisuutta.


Förbundets specialanrop OH100SRAL kan reserveras av klubbarna och medlemmarna under hela jubileumsåret 2021. Också enskilda medlemmar kan boka anropet för t.ex. en dag eller ett par dagar. Du får prova på pile-up på CW, SSB och digimoder. Läs noggrannare anvisningar på SRAL-100-portalen, där du också kan se bokningskalendern och anvisningar för användningen av N1MM Logger och WSJT-X med jubileumsanropet.

Obs! Bland alla som deltar i aktiveringen av jubileumsanropet utlottas priser från webbbutiken såsom jubileumsårsmuggar, historikböcker och annan litteratur.