YL-malja 2020 / YL-cupen 2020

YL-malja on koko vuoden kestävä kilpailu YL-amatööreille, joka alkaa aina tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy vuoden viimeisenä päivänä.
Kilpailusarjat ovat perusluokka ja yleisluokka.
OH-yhteys = 1 piste, Euroopan yhteys = 2 pistettä ja DX-yhteys = 3 pistettä. Yhteydet voidaan pitää CW:llä tai fonella tai molemmilla lähetelajeilla.
Tulosilmoituksen tulee olla toisen radioamatöörin tarkastama ja allekirjoittama vakuudeksi siitä, että ilmoitetut yhteydet täsmäävät kilpailijan asemapäiväkirjan kanssa. Tulosilmoitus lähetetään 1.5.2021 mennessä osoitteella:
YL-malja 2020
Suomen Radioamatööriliitto ry
PL 44
00441 Helsinki
tai sähköpostilla: yl@nullsral.fi


YL-cupen är en tävling för YL-amatörer under hela året, som börjar första januari och pågår till sista december.
Tävlingsklasserna är elementär klass och allmän klass.
OH-kontakt = 1 poäng, Europa-kontakt = 2 poäng och DX-kontakt = 3 poäng. Kontakterna kan hållas på CW eller foni eller båda sändningsslagen.
Resultatmeddelandet bör vara granskat och undertecknat av en annan radioamatör för att garantera att de anmälda kontakterna överensstämmer med stationsloggen. Resultatmeddelandet sänds senast 1.5.2021 till:
YL-cupen 2020
Finlands Radioamatörförbund rf
PB 44
00441 Helsingfors
eller per e-post: yl@nullsral.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media