Jäsenkerhojen toimintaa 2015

Radioamatöörikerhojen jäsenmäärät.
Taulukko 1.

 
Teksti: Annika Wahlström, OH2HSJ
 
Vuosittain Liiton jäsenkerhoille lähetetään kerhotietokysely. Jäsenkerhoja on 179, tänä vuonna (2015) kerhotietokyselyyn vastasi 102 kerhoa eli 56,9 prosenttia kerhoista.
 

Kerhojen asemat

Suurimmalla osalla vastanneista kerhoista on toimiva radioamatööriasema.

Toimiva HF-asema 67 kerhoa
Ei ole HF-asemaa 35 kerhoa
Toimiva V/U/SHF-asema 66 kerhoa
Ei ole V/U/SHF-asemaa 36 kerhoa

Muita kerhojen asemia ovat säännöllisesti toimiva yleisradioasema yhdellä kerholla, myös toisella kerholla on yleisradiolähettimiä. Yhdellä kerholla on LA-asema ja pari kerhoa ilmoitti, että kerholla on APRS-asema.
Yhtä tai useampaa toistinasemaa ylläpitää 42 kerhoa. Majakoita on yhdeksällä kerholla.
Mittalaitteita on 24 kerholla. Yleisimpiä mittalaitteita ovat antennianalysaattorit, signaaligeneraattorit, spektrianalysaattorit ja oskilloskoopit.
 

Koulutus

Vastanneista 63 kerhoa ilmoitti, että kerholta löytyy elmereitä eli radioamatöörejä, jotka voivat ohjata aloittelijoita. Eniten elmereitä on tarjolla yleisrakenteluun, perusluokkaan opiskeluun, sähkötyksen opiskeluun ja perusluokasta yleisluokkaan opiskeluun. Aloittelevien radioamatöörien ja radioamatööriksi aikovien kannattaa siis ilman muuta kysellä apua omalta kerholtaan.
Koulutusvastaavan on valinnut vastaajista 29 kerhoa, nuoriso-ohjaajan 5 ja vammaisohjaajan 4 kerhoa. Toivotaan, että yhä useampi kerho valitsisi kyseiset toimihenkilöt järjestämään koulutusta ja toimintaa sekä auttamaan aloittelijoita ja muita avun tarvitsijoita.
Vastaajista 25 kerhoa ilmoitti, että kerholla on valmius pitää perusluokan kurssi. Yleisluokan kurssin pystyy järjestämään 12 kerhoa ja sähkötyskurssin 9 kerhoa. Koulutustilanne näyttää siis mahtavalta.
Tämän vuoden aikana perusluokan kurssin aikoo järjestää 13 kerhoa, yleisluokan kurssin 4, rakentelukurssin 3 ja sähkötyskurssin 2 kerhoa.
 

Kerhojen jäsenet

Vastanneista kerhoista suurimmalla osalla on 10–30 jäsentä, mutta suuria, yli sadan jäsenen kerhojakin oli joukossa. Useimmissa kerhoissa kerhon jäsenistä yli 50 % on Liiton jäseniä.

Liiton jäsenten määrä Kerhojen lukumäärä
Ei tietoa 21
Alle 10 % 3
10–30 % 8
30–50 % 12
50–80 % 24
80–100 % 34

Kiistaakin herättänyt suurin nuorisokerho on vastanneista Polyteknikkojen radiokerho, OH2TI, jolla on 81 alle 29-vuotiasta jäsentä. Toiseksi suurin on partiolaisten Merihaukat ry, OH5S, 50 nuorisojäsenellään. Suurin ”tavallinen” radioamatöörikerho on alle 29-vuotiaiden määrällä mitattuna Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB, jolla on 44 alle 29-vuotiasta jäsentä.
Kerhon alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä:

Nuorten määrä Kerhojen lukumäärä
0 45
Alle 10 35
10–20 10
20–50 3
Yli 50 1
Ei tietoa 8

Alle 29-vuotiaista kerhojen jäsenistä on liiton jäseniä:

Liiton jäsenten määrä Kerhojen lukumäärä
Alle 10 % 9
10–30 % 1
30–50 % 5
50–80 % 2
80–100 % 22
Ei tietoa 63

 

Jäsenmaksut

Aikuisten jäsenmaksu on vastanneilla kerhoilla 0–500 euroa. Ei ole tietoa ovatko suuremmat jäsenmaksut kerta- vai vuosimaksuja. Ne ovat sellaisten kerhojen jäsenmaksuja, jotka ylläpitävät esimerkiksi kilpailuasemaa. Yleisin aikuisten jäsenmaksu on vastanneiden kerhojen keskuudessa 11–20 euroa.
Yhdeksällä kerholla on perhejäsenmaksu, joka on suuruudeltaan 5–15 euroa. Nuorisojäsenmaksu on 21:llä kerholla. Sen suuruus vaihtelee välillä 1–25 euroa.
Muutamalla kerholla on muitakin jäsenmaksuja, kuten 5 euroa (opiskelijat, työttömät), 100 euroa (yhteisöjäsenmaksu), 50 euroa (kannatusjäsenmaksu) tai 10 euroa (opiskelijat ja työttömät). Joissakin kerhoissa alle 18-vuotiaiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua ja yhdessä kerhossa opiskelijat voivat anoa ilmaisjäsenyyttä.

Kerhojen jäsenmaksut.
Taulukko 2.

 

Kerhoillat

66 kerhoa ilmoitti, että kerholla on joko oma kerhotila tai mahdollisuus kokoontua jossain muussa tilassa.
Vastanneista 51:llä kerholla on säännöllisiä kerhoiltoja. Yhdeksän kerhoa ilmoitti, että kerhoiltoja on satunnaisesti.
Kaikilla kerhoilla ei ole kerhoiltoja viikoittain, vaan kerhoilta saattaa olla kahden viikon välein tai kerran kuussa. Muutamalla kerholla ei ole kerhoiltoja kesäaikaan. Yhdellä vastanneella kerholla on kerhoilta kaksi kertaa viikossa.
 
Kerhoiltojen viikonpäivät:

Viikonpäivä Kerhojen lukumäärä
Ma 12
Ti 14
Ke 12
To 8
Pe 0
La 2
Su 4

 
Suosituin kerhoillan viikonpäivä näyttää vastanneiden kerhojen keskuudessa olevan tiistai ja muutenkin alkuviikko. Perjantaina ei kellään vastaajista ole kerhoiltaa.
 

Kerhojen vapepa-toiminta

Vastanneista kerhoista 26 kerholla on vapepa-ohjaaja. Vapepan järjestelmään ilmoitettu hälytysryhmä on 18:sta kerholla.
 

Kerhoilla tapahtui vuonna 2014

 Monissa kerhoissa osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin ja esiteltiin harrastusta. Tapahtumia oli laidasta laitaan mm. suurista messuista erilaisiin kylätapahtumiin. Parilla kerholla oli myös avoimet ovet. Muutama kerho järjesti vuoden aikana radioamatöörikurssin tai muuta koulutusta.
Useilla kerhoilla parannettiin kerhon asemaa, mm. asentamalla uusia antenneita ja etäohjausjärjestelmiä sekä kaapeloimalla. Lisäksi kerhotiloja kunnostettiin ja siivottiin.
 
Muun muassa tällaista kerhoilla tapahtui:

 • Näkövammaisen radioamatöörin myrskyssä vahingoittunut antenni korjattiin ja viritettiin kerhoprojektina.
 • Osallistuttiin Majakkaviikonloppuun.
 •  Perinteinen SAC-kilpailun SSB-osa workittiin.
 •  Kerhon jäsenistö oli aktiivisesti mukana Perinneradiotapahtumassa.
 • Kerhon kalustoa lainattiin jäsenistölle.
 • Rakennettiin uutta radioasemaa.
 • Kerholla oli radioamatööritoiminnan esittelyä ja avoimet ovet.
 •  Eipä paljon mitään, kerhomme on työpaikkakerho jonka jäsenet yhtä lukuun ottamatta ovat eläköityneet ja rahoitus työpaikalta on loppunut täysin. Pidetään pari leiriä vuodessa, siinä kaikki.
 •  Eri kilpailuihin osallistuttiin ja käytiin leirillä.
 • Järjestettiin erikoisiltoja luentoineen sekä yritysvierailu.
 • Stratosfääripallon lennätys ja sen seuranta.
 •  Pidettiin harrastuksen esittely partiolaisten tapahtumassa.
 •  Hankitiin 6 m merikontti 75 KVA:n voimalähteen sijoituspaikaksi tarkoituksena käyttää lineaarisen voimalähteenä mm. HF:n etenemisen tutkimiseen ja myös kilpailutoimintaan.
 • Kerho muutti uusiin, suurempiin tiloihin.
 • Lisäkerhohuone otettiin käyttöön.
 • Kerhoilloissa oli opiskelun tukitoimintaa.
 • Kerhoiltojen lisäksi tutkintojen pitämistä ja opastamista harrasteen pariin.
 • Aktivoitiin kansallispuistoja, järjestettiin peditio Viroon.
 • Kerhon jäsenten antenneja kunnostettiin talkoilla.
 •  Kerhon nimiin hankittiin UHF-toistin, joka on liitetty myös R-nettiin.
 • Järjestettiin sukellusvenepeditio.
 •  Kursseja, koulutusta, leirejä, tapahtumia, esitelmiä, messuja, workkimistapahtumia, kilpailuita, avoimia ovia ym.
 • Partioleirin radioasemalla esiteltiin radioamatööritoimintaa, annettiin morse-koulutusta ja harjoiteltiin kettujahtia (radiosuunnistusta).
 •  Elektroniikkarakentelua.
 • Järjestettiin Rompeilta.
 •  Rakennettiin remote-HF-asema.
 •  Saimme uusia jäseniä. Osallistujia on ollut mukavasti kerhomme tapahtumissa ja olemme saaneet aktivoitua mökkeileviä radioamatöörejä.
 • Yleisradiotoimintaa kerran kuussa ja lisäksi radioamatöörikerhon perustaminen.
 • Toistinasemien ylläpito, R.NET-toistinaseman rakentaminen.
 • Tunkattiin & rutistiin.
 •  Uuden kerhotilan rakentaminen ja siihen liittyvät järjestelyt.
 •  VHF antennirakentelua.
 • Kunnostettiin majakan lähetin sekä otettiin käyttöön etäohjaus- ja kunnonvalvontajärjestelmä.
 • Osallistuttiin Vapepan etsintäharjoitukseen sekä hälytystehtäviin.
 • Kerho toimi päävastuullisena vetäjänä ja johtoasemana MPK HF-viestiliikenneharjoituksessa.
 •  Kerho järjesti kansainvälisen International Naval -kontestin.
 • Osallistuttiin partiolaisten Jamboree On The Air -tapahtumaan.
 • Osallistuttiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sissiradistiharjoituksiin.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media