Uusia taajuuksia suomalaiselle radioamatööriliikenteelle ja taajuusuhkiin lievennyksiä

Radio ja sähkötysavain.
Taajuusmuutoksia tulossa tällekin asemalle.

 
Viestintävirasto on lähettänyt lausuntokierrokselle mahdollisesti vuodenvaihteessa 2018–2019 voimaan astuvan radiotaajuusmääräyksen luonnoksen ja sen taajuustaulukon. Suomalaisille radioamatööreille iloisena uutisena 160 metrin aukot olisivat poistumassa, sekä 23 cm:n uhka olisi lieventymässä ja 10 cm:n uhka olisi väistymässä. Nämä asiat neuvoteltiin SRAL:n ja Viestintäviraston välisessä tapaamisessa viime toukokuussa, ja näistä tuloksista kerrottiin Nurmeksen kesäleirillä hallituksen kyselytunnilla.
 
Radioamatöörejä koskevat muutokset ovat seuraavat:
 
Lisätään radioamatööreille toissijainen allokaatio taajuuskaistoille 1855–1861 kHz ja 1906–1912 kHz radio-ohjesäännön mukaisesti koska ensisijainen merenkulun käyttö on päättynyt. Tämä tarkoittaa siis 160 metrin alueella olevien aukkojen sallimista Suomessa radioamatööriliikenteelle. Tehot sallittavilla aukoilla ovat samat kuin jo nykyisin toissijaisin oikeuksin sallituilla 160 metrin kaistoilla, jotka perustuvat kansainvälisen radio-ohjesäännön rajoituksiin.
 
Poistetaan osakaistalta 5250–5450 kHz huomautus: Myös radioamatööriliikennettä taajuuksilla: 5278.600 kHz, 5288.600 kHz, 5298.600 kHz, 5330.600 kHz, 5346.600 kHz, 5366.600 kHz, 5371.600 kHz ja 5398.600 kHz. Lähetteen leveys ± 3 kHz. Tässä on kysymys vanhojen kerhoille myönnettyjen 60 metrin pistetaajuuserikoislupien käytön päättymisestä, koska maailman radiokonferenssi WRC-2015 myönsi radioamatööreille kansainvälisen 60 metrin allokaation taajuusvälille 5351.5–5366.5 kHz.
 
Lisätään taajuusalueiden 1240–1300 MHz amatööriallokaatioihin huomautus siitä että käyttösuunnitelma on valmisteilla.
 
Osakaistan 3400–3408 MHz huomautuksista on poistettu tieto käytön päättymisestä 31.12.2018. Tämä tarkoittaa siis 10 cm taajuusalueen käytön jatkumista edelleen radioamatööriliikenteessä.
 
Kyseessä siis EI OLE vielä voimassa oleva määräys, eikä uusilla taajuuksilla saa vielä työskennellä. Uuden radiotaajuusmääräyksen voimaanastumisen tarkasta päivämäärästä kerrotaan myöhemmin, kun päivämäärä on varmistunut. Radiotaajuusmääräys käy lisäksi vielä ennen voimaanastumista EU:ssa notifioitavana.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media