Opiskelumateriaalia

Kaksi kirjaa

Opiskelumateriaaleihin kannattaa tutustua seuraavilla nettisivuilla : https://www.ar-x.fi.

Muuta suositeltavaa materiaalia opiskelun tueksi K-,TI- ja T2-moduuleihin ovat Tiimissä hamssiksi-kirjat, Workkimisen arvomaailma ja Liikennevihko.
 

K-moduuli

Opiskelumateriaalia
Liikennevihko (pdf), perustietoa radioamatööritaajuuksien käytöstä, hätäliikenteestä jne.
Radioamatöörejä koskevia lakeja ja määräyksiä: https://www.ar-x.fi/videos
Liikennevihkon voi ostaa tulostettuna SRAL:n toimistosta. Samalla toimitetaan myös muut yllä mainitut dokumentit. Tilauslomake.
 
Lisää lukemista
Workkimisen arvomaailma (pdf)
John Devoldere/ Mark Demeuleneere. Käännös: Erkki Heikkinen. Eettinen opas radiotyöskentelyyn. Sisältää yleistä tietoutta radiotyöskentelystä (esim. Miten käyttäydyn kilpailussa?) ja DX-toimintaan liittyviä asioita (DX-netit, DX-klusterin käyttö jne.). Kirjan voi ostaa painettuna SRAL:n toimistosta. Tilauslomake.
 

T1-moduuli

Tiimissä hamssiksi
Heikki E. Heinosen, OH3RU, kirja Tiimissä hamssiksi sisältää kaiken tarvittavan tiedon T1-moduulin (ja paljon tietoa myös T2-moduulin) suorittamiseen. Kirja alkaa radio- ja sähkötekniikan alkeista. Kirjaa saa ostaa SRAL:n toimistosta. Kirjan voi tilata tästä.
 

T2-moduuli

Tiimissä hamssiksi 2
Heikki E. Heinosen, OH3RU, T2-moduulin oppikirja Tiimissä hamssiksi 2. Kirja keskittyy yleisluokan T2-moduulin tekniikkaan. Kirja sopii jo alkeet osaaville. Kirjaa saa ostaa SRAL:n toimistosta. Kirjan voi tilata tästä.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media