Uusi päivitetty Radioamatöörimääräys M6

 Uusi päivitetty Radioamatöörimääräys

Uusi päivitetty Radioamatöörimääräys M6 on tullut voimaan 9.4.2019. Muutokset eivät juurikaan vaikuta riviradioamatöörin työskentelyolosuhteisiin. Määräyksessä päivitetään muuttuneet viittaukset tietoyhteiskuntakaaresta sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin. Lisäksi on muutettu viittaukset Viestintävirastosta Liikenne-ja viestintävirastoon.
Määräyksen 4§:n muutoksessa radioamatööriaseman lupa on mahdollista myöntää jatkossa myös yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus ei olE radioamatööriviestintä, esimerkiksi kunnat.
Määräyksen 5§:ssä yhtenäistetään erikoislupaa edellyttävän radioamatööriaseman valvojan pätevyysvaatimuksia, jolla on oltava nyt kaikkien erikoislupien suhteen yleisluokan tai teknillisen luokan pätevyystodistus. Muulle radioliikenteelle aiheutuvien häiriöiden ennaltaehkäisyssä ja selvittelyssä vastuullisen valvojan tehtävä on teknisesti varsin vaativa, jolloin pelkät perustason tekniset tiedot eivät riitä. Liikennöinnin valvonta on vain osa aseman valvojan tehtävää.
Määräyksen 18§ siirtymäsäännös sallii mahdollisten nykyisten perusluokan pätevyydellä toimivien toistinasemien valvojien, joiden nimi on ilmoitettu Viestintävirastolle tai Liikenne- ja viestintävirastolle ennen tämän määräyksen voimaantuloa, jatkamisen valvojan tehtävissään toistaiseksi.
Määräyksen 8§:ssä lievennetään salauksen kieltoa radioamatööritoimintaan tarkoitetun satelliitin komentomaa-aseman ja satelliitin välisessä ohjausviestinnässä, sekä erikoislupaa edellyttävän radioamatööriaseman ohjausviestinnässä. Myös lähettäjän ja viestien eheyden varmistava viestin osuus voi olla koodattu.
Tarkennuksella 13 §:n tekstiin täsmennetään yhteisön radioamatööriaseman ja toistinaseman valvojan tehtäviä. Yhteisön radioamatööriasemalla ja erikoislupaa vaativalla asemalla on oltava nimetty valvoja, jonka tehtävänä on valvoa, että aseman radioamatööritoiminnassa noudatetaan radioviestintää koskevia säännöksiä. Valvojan on viipymättä katkaistava aseman toiminta jos säännöksiä tai radioluvan ehtoja ei noudateta.
Alkuperäinen uusi päivitetty Radioamatöörimääräys M6 on saatavissa Finlexin sivuilta osoitteesta:
http://www.finlex.net/fi/viranomaiset/normi/480001/45134
Lisätietoja Traficomin sivuilta:
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/radioamatoorimaarays-6k-uusittu

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media

Vastaa