Tule mukaan juhlimaan Märket 50 v. juhlavuotta / Kom med och fira jubileumsåret Märket 50 år

Märket. Kuva vuodelta 1969. Bilden från år 1969.

Vuosi 2019 on Märketin juhlavuosi. Tätä 50. vuotta juhlitaan workkimisen ja reilun yhdessäolon merkeissä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kesäkauden 2019 aikana järjestettäviin juhlallisuuksiin on kutsuttu mukaan monia Märket-veteraaneja, jotka yhdessä paikallisten kanssa muodostavat kymmenen eri DXCC-maata käsittävän ryhmän. Mukana ovat mm.: CO8DM, E21EIC, E20NKB, W5XU, DS4EOI, JH4RHF, JE6HIB, PB2T, DJ9ZB, DL3DXX, DJ4MF, DL5SE, OH0RJ, OJ0MA ja SM0W.

Vuoden 2019 aktiviteetit alkoivat Pasin, OH3WS/OJ0W, operaatiolla toukokuun alussa 1500 yhteydellä. Pasi isännöi useaa tulevaa aktiviteettiviikkoa, joten OJ0W kuuluu useasti vuoden aikana. Samoin Henri, OH3JR, isännöi useita viikkoja, joten OJ0JR tulee olemaan useasti äänessä.

 • 8.-15.6.  OJ0AW ja OJ0JR
  • OH3JR, OH4EA, OH6FSG, OH6LSR, OH6KV, OH6OK ja OH6NJ
 • 6.-13.7.  OJ0A ja OJ0Z
  •  CO8DM, E21EIC, E20NKB, DJ9ZB, PB2T, OH2BH, OH2TA ja OH3JR
 • 13.-14.7. OJ0B
  • IARU Contest OH2PM ja OJ0C ja OJ0W nuorisoviikko; OH3WS, OH2FB, OH1UBO ja OH3UAF.
 •  27.7.-3.8. OJ0DX
  • IOTA Contest; DL3DXX, DJ4MF, DL5SE ja SM0W
 •  17.8.-24.8. OJ0O
  • LH weekend; JH4RHF, DS4EOI, JE6HIB, W5XU, OG2M ja OH3JR

Märketillä on tällä hetkellä voimassa 21 radioamatöörilupaa. Odotus on, että puolet näistä tulevat tänä kesänä ääneen tavalla tai toisella.

År 2019 är Märkets jubileumsår. Det 50 året celebreras med radiokontakter och trevlig samvaro både nationellt och internationellt.
Till festligheterna under sommaren 2019 har kallats många Märket-veteraner som tillsammans med de lokala amatörerna utgör en grupp på tio olika DXCC-länder. Deltagare är bland annat:

 • 8.-15.6.  med anropen OJ0AW och OJ0JR
  • OH3JR, OH4EA, OH6FSG, OH6LSR, OH6KV, OH6OK och OH6NJ
 • 6.-13.7.  med anropen OJ0A och OJ0Z
  • CO8DM, E21EIC, E20NKB, DJ9ZB, PB2T, OH2BH, OH2TA och OH3JR
 • 13.-14.7. OJ0B
  • IARU Contest OH2PM och OJ0C och OJ0W ungdomsveckan; OH3WS OH2FB, OH1UBO och OH3UAF.
 •  27.7.-3.8. OJ0DX
  • IOTA Contest; DL3DXX, DJ4MF, DL5SE och SM0W
 •  17.8.-24.8. OJ0O
  • LH weekend; JH4RHF, DS4EOI, JE6HIB, W5XU, OG2M och OH3JR

Det finns för närvarande 21 amatörradiotillstånd som är i kraft på Märket. Vi förväntar oss att hälften av dem kommer att vara i etern på ett eller annat sätt under sommaren.

WORKI ”MÄRKET 50 YEAR ANNIVERSARY”-AWARDI

Workkimalla 10 eri OJ0-asematunnusta vuoden 2019 aikana saat upean Märket-awardin ja symbolisen avaimen Märketille.  Jo 5:n eri aseman workkimisella saat aktiviteettiawardin, joka mukailee Märketin ilmakuvaa ja postimerkkiä. Myös OJ-kautta-tunnukset kelpaavat. Lähetä lokiote Pasille, OH3WS, oh3ws ät sral piste fi – kortteja ei tarvita.

KÖR ”MÄRKET 50 YEAR ANNIVERSARY”-AWARDET

Genom att hålla kontakter med 10 olika OJ0-stationsanrop under år 2019 får du det stiliga Märket-awardet och en symbolisk nyckel till Märket. Redan genom att köra fem olika stationer får du aktivitetsawardet, som avbildar flygbilden och frimärket från Märket. Också OJ/ -anrop duger. Skicka ett utdrag ur loggen till Pasi, OH3WS, oh3ws ät sral punkt fi – kort behövs inte.

MÄRKET-JUHLAPOSTIMERKKI ILMESTYY

Myös Ahvenanmaan Posti kunnioittaa juhlavuotta. Suomen Majakkaseuralta on saatavissa erityinen OJ0-postimerkki ja se varustetaan Märket-postileimalla. Pasi, OH3WS, toimittaa merkin Märket-postikorttiin Märket Fyr-leimalla neljän euron hintaan (4 €). Pasin yhteystiedot: pasi piste bergman ät majakkaseura piste fi. Toki voit myös käydä Märketillä lähettämässä tervehdyksesi omille radioamatöörituttavillesi.

MÄRKET-JUBILEUMSFRIMÄRKE UTKOMMER

Också Åland Post hedrar jubileumsåret. Ett särskilt OJ0-frimärke kan fås från Finlands Fyrsällskap och det förses med Märket-stämpel. Pasi, OH3WS, förser Märket-postkortet med frimärke och Märket Fyr-stämpel till priset fyra euro (4 €). Pasis kontaktuppgifter: pasi punkt bergman ät majakkaseura punkt fi. Naturligtvis kan du också själv besöka Märket och skicka din hälsning till dina radioamatörvänner.

Märket. Kuva vuodelta 1970. Bild från år 1970.

TEE TOIVIOMATKA MÄRKETILLE

Märket-laivuri Fedrik Homlström tarjoaa päiväkäynnin Ahvenanmaalta Märketille keskiviikkona 10.7.  klo 08.00 ja tiistaina 16.7. klo 08.00. Lähtö on Eckerön vierasvenesatamasta Länsi-Ahvenanmaalta.  Majakalla viivytään noin 2-3 tuntia säästä riippuen. Paikalla voit tavata joko kansainvälisen ryhmän (10.7.) tai SRAL-nuorisoryhmän (16.7.). Sinulle järjestetään radioamatööriopastus ja voit tutustua majakan historiaan ja radiosaloihin. Retken hinta on 80 euroa ja siihen sisältyy perillä nautittavat pullakahvit. Paikalla on myös mahdollisuus pitää yhteyksiä antavana osapuolena Märket-awardiin, OJ0/oma tunnus. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Martti, OH2BH, martti piste laine ät kolumbus piste fi.

GÖR EN VALLFÄRD TILL MÄRKET

Märket-skepparen Fredrik Holmström erbjuder en dagstur från Åland till Märket onsdag 10.7 kl. 08.00 och tisdag 16.7 kl. 08.00. Avfärd från Eckerö gästhamn på västra Åland. Vi stannar ca 2-3 timmar på fyren beroende på vädret. Du kan träffa antingen den internationella gruppen (10.7) eller SRAL:s ungdomsgrupp (16.7). En radioamatörguidning anordnas och du kan bekanta dig med fyrens historia och radiohemligheter. Utfärden kostar 80 euro och inkluderar kaffe och bulle. Du kan även hålla kontakter från platsen för OJ0-awardet, OJ0/eget anrop. Närmare information och anmälan: Martti, OH2BH, martti punkt laine ät kolumbus punkt fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media