Koulutustilaisuus kerhoille Petäyksen leirillä / Utbildning för klubbarna på lägret i Petäys

 

Kaksi poikaa opettelee juottamista.
Pojat opettelevat rakentelua. Kuva: Memma, OH1EG. Pojkarna lär sig elektronikbygge.

Hei Helsinki, Kuopio, Turku, Lappeenranta, Oulu, Kajaani, Rovaniemi ja muut kerhot kautta Suomenniemen!
Voisiko kerhonne järjestää radioamatöörikurssin ensi talvena?
Liitto järjestää Petäyksen kesäleirin yhteydessä kaksiosaisen koulutustilaisuuden radioamatöörikurssien järjestämisestä.  Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti niille kerhoille, jotka eivät ole viime vuosina järjestäneet radioamatöörikurssia.
Koulutustilaisuudessa annetaan valmiudet kurssin sisällön ja aikataulutuksen laadintaan, tutustutaan Moodle-koulutusalustaan ja jaetaan tietoa liiton uudistuvasta kurssisisällöstä . Mietimme myös, miten valmistella kurssille laadukas demosessio tukemaan oppimista sekä teemme pienen kurkistuksen opettajuuden maailmaan.
Jos kerhonne on kouluttanut uusia radioamatöörejä ja haluaisitte tulla mukaan järjestämään testikursseja uusittavalla kurssimateriaalilla, olette tervetulleita mukaan koulutukseen. Tarkoitus on aktivoida kerhoja järjestämään ensi talvikaudella pääsääntöisesti perusluokan kursseja.
Kurssin alustava aikataulu on: pe 12.7. klo 10.00–12.50 ja la 13.7. klo 8.00–10.00. Aikataulu varmistuu lähempänä kesäleiriä. Seuraathan tiedotusta SRAL:n nettisivuilta.
Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen koulutus ät sral.fi tai puhelimitse Vellulle, OH7FQH, numeroon 0500 57708.
Tervetuloa koulutukseen!
Hej Helsingfors, Kuopio, Åbo, Villmanstrand, Uleåborg, Kajana, Rovaniemi och övriga klubbar runt om i Finland!
Kunde er klubb anordna en radioamatörkurs nästa vinter?
Förbundet anordnar i anslutning till sommarlägret i Petäys en tudelad utbildning om anordnande av radioamatörkurser. Utbildningen är i främsta hand avsedd för de klubbar som inte under de senaste åren anordnat radioamatörkurser.
På utbildningen ges färdigheter i planeringen av kursinnehållet och tidsåtgången. Vi bekantar oss med Moodle-inlärningsplatformen och förbundets kursmaterial, som håller på att förnyas. Vi funderar också på hur man skapar en väl fungerande demosession, som stöder inlärningen. Vi tar även en titt på lärandets värld.
Om er klubb har utbildat nya radioamatörer och ni önskar komma med och ordna testkurser med det nya materialet, är ni välkomna med på utbildningen. Avsikten är att aktivera klubbarna att under nästa vinter anordna i synnerhet kurser för elementär klass.
Den preliminära tidtabellen för utbildningen är: fredag 12.7 kl. 10.00-12.50 och lördag 13.7 kl. 8.00-10.00. Tidtabellen klarnar närmare sommarlägret. Följ med informationen på SRAL:s webb.
Anmälan per e-post till adressen koulutus ät sral.fi eller per telefon till Vellu, OH7FQH, tfn 0500 57708.
Välkommen med på utbildningen!

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media