Harrastus SRAL Tapahtumat Toiminta

Radio Hamin tallentamat kesäleirin 2019 esitykset /Radio Hamis inspelningar av föredrag på sommarlägret 2019

Radio Hamin Youtube-sivulta löytyy 11 videotallennetta kesäleirin eri esityksistä ja foorumeista sekä hallituksen kyselytunnista. Kiitokset Radio Hamille!

På Radio Hamis Youtube-sida finns 11 videoinspelningar från sommarlägrets föredrag, forum och styrelsens frågetimme. Stort tack till Radio Hami!

Alla suorat linkit eri esityksiin / Nedan direkta länkar till föredragen:

25 vuotta SAREX-yhteydestä avaruussukkulaan. OH8UV 

25 år från SAREX-förbindelse till rymdfärjan. OH8UV
Radio Hamin videotallenne

Ajankohtaisia asioita määräyksistä ja IARU:n välikokouksesta. OH8WM

Aktuella ärenden gällande bestämmelserna och IARU:s mellankonferens. OH8WM
Radio Hamin videotallenne

QO-100 (Qatar-Oscar-100) radioamatöörihyötykuormat. OH2AUE 

QO-100 (Qatar-Oscar-100) amatörrradionyttolaster. OH2AUE
Radio Hamin videotallenne

Akkutekniikat ja huolto Pekka Waltari 

Ackumulatortekniker och service. Pekka Waltari
Radio Hamin videotallenne

DMR- ja digipuhefoorumi. OH2LAK

DMR- och digiforum. OH2LAK
Radio Hamin videotallenne

SDR-pohjaiset radiotieteelliset instrumentit. OH2AUE 

Radiovetenskapliga instrument som bygger på SDR. OH2AUE
Radio Hamin videotallenne

Perinneradiot. OH1UH 

Tradiotionsradioutrustning. OH1UH
Radio Hamin videotallenne

Audion laadun parantaminen digimodeilla. OH7AWS 

Förbättrande av audiokvaliteten på digimoderna. OH7AWS
Radio Hamin videotallenne

Toistinasemafoorumi. OH2LAK

Repeaterforum. OH2LAK
Radio Hamin videotallenne.

Hallituksen kyselytunti 

Styrelsens frågetimme
Radio Hamin videotallenne

Toroidit ja muut ferriitit radioamatöörikäytössä. OH7SV

Toroider och andra ferriter i amatörradioanvändning. OH7SV
www.saunalahti.fi/hohtola/ham/SRAL-kes%E4leiri-Pet%E4ys-2019.pps

HF-foorumi, radiokelit OH6BG 
HUOM: Materiaalia ei saa jakaa eikä kopioida (OH6BG). Linkki vanhenee 09/2019:http://www.voacap.com/petays/voacap-petays-2019.pdf

HF-forum, radiokonditionenra, OH6BG

OBS: Materialet får inte delas vidare eller kopieras (OH6BG). Länken föråldras 09/2019: http://www.voacap.com/petays/voacap-petays-2019.pdf

Valmiusfoorumi. OH6MWQ 

Beredskapsforum. OH6MWQ
Radio Hamin videotallenne