Jäsenten esitykset syyskokoukselle 15.9. mennessä /Medlemmarnas framtällningar till höstmötet 15.9.

Tervetuloa kokoukseen!
Suomen Radioamatööriliiton syyskokous pidetään marraskuussa. Finlands Radioamatörförbunds höstmöte hålls i november.

Liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.11.2019 Hotelli Ellivuoressa Sastamalassa. Jäsenet voivat tehdä syyskokoukselle esityksiä. Kirjalliset esitykset on toimitettava perusteluineen ja allekirjoituksineen 15.9.2019 mennessä. Esityksen on oltava vähintään kymmenen jäsenen allekirjoittama. Esitykset lähetetään osoitteeseen SRAL, hallitus, PL 44, 00441 HELSINKI.
Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 16.11.2019 i Hotell Ellivuori i Sastamala. Medlemmarna kan göra framställningar till höstmötet. Skriftliga framställningar jämte motiveringar och underskrifter ska vara inlämnade senast 15.9.2019. Framställningen ska vara undertecknad av minst tio medlemmar. Framställningarna skickas till SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media