Tiedote CEPT 2019-kokouksen radioamatööriasioiden tuloksista


Määräystyöryhmä tiedottaa:

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) sai valmiiksi kantansa WRC 19/23 (Maailman Radiokonferenssi 2019 ja 2023) asialistan kohtiin. Radioamatöörien kahden metrin taajuusaluetta ei enää tutkita ilmailun lisäkaistaksi.

IARU (Kansainvälinen Radioamatööriunioni, jonka jäsen myös SRAL on) julkaisi sivuillaan artikkelin CEPT-CPG ryhmän kokouksen tuloksista. Radioamatöörien kannalta tulokset ovat varsin positiivisia.

CEPT-CPG valmisteluryhmä kokoontui viikolla 35 Ankarassa, Turkissa. Radioamatöörejä erityisesti kiinnostavat viimeistellyt kohteet olivat seuraavat:

  • Kokous sopi, että Eurooppalaiseen yhteiseen ehdotukseen (ECP) WRC-19 konferenssille tulee 50–52 MHz:n allokointi Radioamatööreille Region 1 alueella toissijaisin oikeuksin. Lisäksi tulisi alaviite, jossa luetellaan maat joissa olisi radioamatööriliikenteen ensisijainen allokointi taajuusalueella 50–50,5 MHz ( WRC: n esityslistan kohta 1.1)
  • Kokous sopi, että Eurooppalainen yhteinen ehdotus (ECP) uusien kansainvälisen matkaviestinnän (IMT) taajuuksista ei nyt sisällä ensisijaista amatöörikaistaa taajuuskaistalla 47–47,2 GHz (WRC-esityslistan kohta 1.13)
  • Kokous sopi, että Eurooppalainen yhteinen ehdotus (ECP) säilyttää nykyisen sääntelyn (NOC) taajuusalueella 5725-5850 MHz. Taajuusalue sisältää toissijaiset allokaatiot amatööri- ja radioamatöörisatelliittiliikenteelle (WRC: n esityslistan kohta 1.16)
  • Taajuusalue 144–146 MHz (2m taajuusalue) poistettiin Ranskan ehdotuksesta lisätaajuuksien tutkimiseksi ilmailusovelluksille. (WRC:n esityslistan kohta 10)
  • Euroopan komission vaatimuksesta WRC-23: n esityslistan kohtaa pidettiin välttämättömänä, jotta voidaan puuttua alueellisten satelliittinavigointijärjestelmien maailmanlaajuiseen suojaamiseen radioamatöörien amatöörien lähetteiden suhteen taajuusalueella 1240–1300 MHz. Kokouksessa sovittiin WRC:n päätöslauselmaesityksestä, jossa korostetaan tämän taajuuskaistan merkitystä radioamatööriliikenteelle ja suljetaan nimenomaisesti pois nykyisten allokointien poistaminen osana ehdotettua esityslistan kohtaa. (WRC:n esityslistan kohta 10)
  • Jo sovittuun CEPT-kantaan ajoneuvojen langattomasta energiansiirrosta (WRC-agendan kohta 9.1.6) ei tehty muutoksia. Tämä toteaa, että radio-ohjesäännöissä ei tarvitse tehdä muutoksia WPT-EV: n toimintataajuuden käsittelemiseksi, mutta jätetään avoimeksi kysymys WPT-EV:n harhalähetteistä.

Kommentoidessaan CPG: n lopputulosta IARU Region 1:n presidentti Don Beattie, G3BJ, sanoi, että Ankaran IARU-ryhmä (kokouksen ainoat radioamatöörien edustajat) oli esittänyt selkeät ja vakuuttavat perusteet radioamatööriliikenteen asemaan ja hän oli tyytyväinen että taajuushallintoviranomaiset olivat tunnustaneet amatööritoiminnan tärkeyden. Hän kiitti kaikkia, jotka olivat vaikuttaneet tulokseen CPG:ssä.

Asiat siirtyvät nyt WRC:hen Egyptissä marraskuussa lopullista ratkaisua varten. IARU:n edustajat ovat kokouksessa paikalla.

Vain yhdessä toimimalla meidän on mahdollista vaikuttaa asioihimme.

Pitkäjänteinen kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää näissä asioissa. Suomen Radioamatööriliitto on jo vuosia tunnistanut tämän, ja on ollut pitkään tiiviisti mukana kotimaisissa WRC-valmistelutyöryhmissä; teknisessä valmistelussa Viestintävirastossa/Traficomissa ja poliittisessa valmistelussa Liikenne- ja viestintäministeriössä. SRAL on tuonut näihin ryhmiin yhteisen IARU:n koordinoiman yhteisen kansainvälisen näkemyksen radioamatööriasioista. Vastaavaa toimintaa tekevät myös muut IARU:n jäsenliitot eri maissa. Vain yhdessä toimimalla meidän on mahdollista vaikuttaa asioihimme. SRAL kiittää kaikkia jäseniään, jotka omalta osaltaan ovat jäsenmaksun muodossa mahdollistamassa kansallisen (SRAL) ja kansainvälisen (IARU) yhteistyön. Työmme tuloksista saavat nauttia myös kaikki radioamatöörit jäsenyydestä riippumatta.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media