Thaimaa-Suomi vastavuoroisuusluvat /Thailand-Finland ömsesidiga tillstånd

RAST puheenjohtaja Jac, HS1FVL ja Martti, OH2BH. /RAST ordförande Jac, HS1FVL och Martti, OH2BH.

Thaimaan hallinto- ja lupaviranomainen NBTC sekä radioamatööriliitto RAST juhlistivat kuninkaansa kruunaamisen juhlavuotta kutsumalla 11 vastavuoroisuusmaan edustajat juhlaseminaariin, joka pidettiin lauantaina 16.11.2019 Bangkokissa. Suomi on näistä vastavuoroisuusmaista viimeisin ja erityisen juhlinnan kohteena. Paikalla Suomea edusti Suomen Thaimaan suurlähettiläs sekä Martti, OH2BH ja Leena, OH2BE.
Erityistunnus E2OH tuli ääneen samaisena viikonloppuna, kun juhlaseminaari pidettiin, ja se on äänessä vuoden loppuun asti. Myös Thaimaassa vierailevat SRAL:n jäsenet voivat operoida ko. tunnuksella RAST:n asemalta HS0AC.
Thailands förvaltnings- och tillståndsmyndighet NBTC samt radioamatörförbund RAST celebrerade jubileumsåret för konungens kröning genom att kalla representanter för 11 reciprocitetsländer till ett jubileumsseminarium, som hölls lördag 16.11.2019 i Bangkok. Finland är det senaste reciprocitetslandet och föremål för särskilt firande. På plats representerades Finland av Finlands ambassadör i Thailand och av Martti, OH2BH och Leena, OH2BE.
Specialanropet E2OH var i etern samma veckoslut som jubileumsseminariet hölls och kan höras till slutet av detta år. Också SRAL:s medlemmar som besöker Thailand kan köra med anropet från RAST:s station HS0AC.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media