Maailman Radiokonferenssin WRC-19 loppuraportti julkaistu /Världsradiokonferensens WRC-19 slutrapport har publicerats


Maailman Radiokonferenssi WRC-19 päättyi 22.11.2019 ja tulokset olivat Traficomin näkemyksen mukaan hyvät. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin loppuraportissa kiteytetään käsitellyt asiat ja niihin liittyvät päätökset teknisine yksityiskohtineen. Tästä linkistä pääset loppuraporttiin:
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/maailman-radioviestintakonferenssin-2019-loppuraportti-julkaistu


Världsradiokonferensen WRC-19 avslutades 22.11.2019 och resultaten var goda enligt Traficoms åsikt. I Transport- och kommunikationsverket Traficoms slutrapport sammanfattas de behandlade ärendena jämte beslut och tekniska detaljer. Länk till slutrapporten (på finska):
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/maailman-radioviestintakonferenssin-2019-loppuraportti-julkaistu
Länk till WRC-19-portalen (på engelska)

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media