Liiton lausunto M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Suomen Radioamatööriliitto ry on antanut lausunnon Liikenne- ja viestintäviraston luonnokseen määräykseksi M 64C/2020 taajuusalueen 25,1-27,5 GHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista. Lausuntopyyntö ja sen liitteet on nähtävissä Lausuntopalvelu.fi-verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4543ed3f-7701-490d-b9ef-74b69789492d
Liiton lausunto käsittelee nyt huutokaupattavana olevan 26 GHz mobiilikaistan liikenteen aiheuttamia häiriöitä kyseisen kaistan ulkopuolelle. Liitto on jo aiemmissa yhteyksissä antanut Liikenne- ja viestintävirastolle häiriölaskelmat 24 GHz ensisijaiselle radioamatööriliikenteelle, jotka perustuvat EU:n ja WRC-19 konferenssin määrittelemiin eri raja-arvoihin (24GHZ_hairiot).
SRAL:n LAUSUNTOTEKSTI
————————————————————————————-
Suomen Radioamatööriliitto ry, SRAL/ Määräystyöryhmä 5.3.2020
Suomen Radioamatööriliitto esittää kantanaan, että EU:n komission
täytäntöönpanopäätöksen 2019/784 taajuuskaistan 24.25 – 27.5 GHz
ulkopuolisia häiriötasojen raja-arvoja (ylimääräinen perustaso,
additional baseline) ei saa lieventää. Voimassa olevan
täytäntöönpanopäätöksen raja-arvot riittävät turvaamaan taajuusvälillä
24,000 – 24,050 GHz ensisijaisen radioamatööriliikenteen kohtuullisen
käyttökelpoisuuden. Komission täytäntöönpanopäätöksen häiriöiden
raja-arvoja ei kuitenkaan ole enää varaa lieventää. Siten Maailman
Radiokonferenssin WRC-19 määrittelemät 9dB lievemmät raja-arvot eivät
riitä takaamaan ensisijaisen radioamatööriliikenteen riittävää
häiriöttömyyttä.
Täten tämän lausuntopyynnön liitteenä olevan dokumentin ”26 GHz tekniset
lupaehdot.pdf” taulukon 3 (Tukiasemalähettimen suurin sallittu
kokonaissäteilyteho (TRP) taajuusalueella 23 600 – 24 000 MHz
-42dBW@200MHz) ja taulukon 4 (Päätelaitteen suurin sallittu
kokonaissäteilyteho (TRP) taajuusalueella 23 600 – 24 000 MHz
-38dBW@200MHz) Komission täytäntöönpanopäätöksen 2019/784 mukaiset
alkuperäiset arvot tulee säilyttää lupaehdoissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media