SRAL SRAL_svenska Toiminta Verksamhet

SRAL tiedote koronavirusepidemian vuoksi

Valtioneuvosto on tiistaina 17.3. asettanut maan valmiuslain nojalla poikkeustilaan koronavirusepidemian johdosta. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän asetukset keskiviikkona 18.3.

Suomen Radioamatööriliitto on niin ikään tilanteen johdosta ollut yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastoon ja saanut ohjeistusta.

Koronavirustilanteen vuoksi SRAL tiedottaa seuraavista välittömästi voimaan astuvista toimenpiteistä:

  1. Radioamatöörin pätevyystutkinnot keskeytetään välillä 17.3.-13.4.2020. Suomen Radioamatööriliiton alaisia tutkijoita kielletään pitämästä pätevyystutkintoja edellä mainittuna aikana. Viranomainen julkaisee oman määräyksensä asian johdosta erikseen. Sen sijaan jo pidetyistä pätevyystutkintotilaisuuksista tulleet tutkintopaperit käsitellään normaaliin tapaan.
  2. Liiton toimisto on toistaiseksi suljettuna kävijöiltä. Liiton hallitus ja toimikunnat eivät käytä toimiston tiloja toistaiseksi kokouksiinsa. Toimiston palvelut ovat saatavilla puhelimitse sekä sähköpostitse toimiston aukioloaikoina.
  3. Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä on tiedottanut, että Aalto-yliopisto on kieltänyt tilojensa käytön yleisötapahtumiin juhannukseen 2020 saakka. Tämän johdosta hallitus on päättänyt että liiton kevätpäivät sekä kevätkokous on peruttu lauantailta 18.4. ja siirretty myöhempään ajankohtaan. Tällä hetkellä näyttää siltä että kokous tullaan järjestämään heinäkuussa, ei kuitenkaan kesäleirin yhteydessä. Kevätpäivien tapahtumanjärjestäjä on ilmaissut halukkuutensa kevätkokoukseen liittyvän korvaavan tapahtuman järjestämiseen myöhemmin ja järjestelyoikeudet säilyvät edelleen heillä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
  4. Liiton tilin- ja toiminnantarkastus toteutetaan etätyöskentelyvälinein normaaliin tapaan. Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot tullaan julkaisemaan liiton verkkosivuilla heti kun mahdollista. Julkaisusta tiedotetaan erikseen liiton verkkosivuilla sekä bulletiinissa.
  5. Liiton henkilökunnan esimiesjärjestelyistä, tiedotusvastuusta sekä hallituksen koollekutsumisvastuusta on päätetty siinä tilanteessa että puheenjohtajisto on yhtä aikaa sairauden tai muun syyn vuoksi estynyt hoitamaan tehtäviään.

Liitto kehoittaa jäsenkerhojaan noudattamaan viranomaisten sekä Valtioneuvoston määräyksiä. Erityisesti tulisi harkita kerhotapaamisten ja muiden yleisötapahtumien keskeyttämistä koronaviruksen tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Merkittävä osa kerhojen jäsenistä kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

Liitto korostaa suomalaisille radioamatööreille, että kyseessä on poikkeustila, ei hätätila. Radioamatöörien tulee noudattaa viranomaisten määräyksiä, erityisesti muistaen että Radioamatöörimääräys on voimassa ja liikennöintiä muiden kuin radioamatööriasemien kanssa voi harjoittaa ainoastaan hätätilanteessa tai viranomaisen johtamassa pelastusharjoituksessa.

Suomen Radioamatööriliiton sekä suomalaisen radioamatööriyhteisön motto on “Viranomaisen tukena, kansalaisten turvana.” Tämän perusarvon mukaisesti kehoitamme jäsenkerhoja sekä yksittäisiä harrastajia huolehtimaan oman viestikalustonsa kunnosta ja varmistamaan oma toimintakykynsä poikkeavassa tilanteessa. Erityisesti kerhoasemien sekä toistinasemien toimintakyky tulisi tässä tilanteessa varmistaa. Ylilyöntejä ja määräysten vastaista toimintaa tulee välttää.

Radioamatööriliikenne on edelleen sallittua ja nykyisessä tilanteessa erityisen kannustettavaa. On tärkeää huolehtia sosiaalisista verkostoistamme sekä henkisestä yhdessäolosta. Kerhoiltoja ja yhdessäoloa voi harrastaa myös bandilla. Pidetään rinkulataajuudet aktiivisina, toistimet kuumana ja huolehditaan myös radioamatööriveljiemme ja -sisartemme jaksamisesta haastavassa tilanteessa.

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puolesta,
Tuomas Tauriala OH3ERV
Puheenjohtaja