Hallituksen kyselytunti 4.4. /Styrelsens frågetimme 4.4

Kyselytunti
Seuraava hallituksen kyselytunti pidetään lauantaina 4.4.2020. Kyselytunti pidetään HF:llä taajuudella 3685 kHz klo 14.00 sillä varauksella, että puheenjohtaja saa itselleen HF-pääsyn. FinDMR-verkossa kyselytunti pidetään klo 14.30, puheryhmä 244.


Styrelsens nästa frågetimme anordnas lördag 4.4.2020. Frågetimmen hålls på HF på frekvensen 3685 kHz kl. 14.00 med reservationen att ordförande får tillgång till en HF-station. I FinDMR-nätet hålls frågetimmen kl. 14.30 i talgrupp 244.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media