SOTA-aktiviteettipäivä /SOTA-aktivitetsdag 19.9.2020

G3CWI_SOTA
G3CWI/Summits On The Air

Euroopassa järjestetään Summits On The Air -päivä lauantaina 19.9. SOTA-järjestön sivuilla löytyy lähempiä tietoja toiminnasta. Kannattaa katsoa myös SOTAWatch-sivun Alerts-osiota, josta löytyy aktiivisia asemia.


En Summits On The Air-dag anordnas i Europa lördag 19.9. På SOTA-organisationens sidor finns närmare information om verksamheten. Det lönar sig också att titta på SOTAWatch-sidans Alerts-del, där man hittar aktiva stationer.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media