IARU Region 1 yleiskokous pidettiin 11.-16.10.2020 /konferens

Valo
Kolmen vuoden välein pidettävä IARU R1:n yleiskokous pidettiin tällä kertaa virtuaalisesti käyttäen etäkokoustyökaluja. Suomen edustajina ja SRAL:n nimittäminä delegaatteina toimivat Markku OH2BQZ (komiteat C2,C3, C4), Jussi OH5LK (komitea C5), Marko OH8WM (komitea C7) ja Kati OH2FKX (komitea YOTA).
IARU R1:s plenarmöte, som anordnas vart tredje år, hölls denna gång virtuellt med hjälp av redskap för distansmöten. Finland representerades av de av SRAL utnämnda delegaterna Markku OH2BQZ (kommittéerna C2,C3, C4), Jussi OH5LK (kommitté C5), Marko OH8WM (kommitté C7) och Kati OH2FKX (kommitté YOTA).

Jussi, Marko ja Markku.
Jussi, OH5LK (vas.); Marko, OH8WM ja Markku, OH2BQZ.

Kati, OH2FKX.

Kokous oli jaettu kahteen osaan COVID-19 epidemian vuoksi. Nyt pidetyssä virtuaalikokokouksessa käsiteltiin komiteoiden asiat ja päätettiin suosituksista, sekä käsiteltiin IARU R1 toimihenkilöiden raportit.
Tästä linkistä löytyy suomeksi käännetyt puheenvuorot Donin ja Timin puheenvuoroista IARU-kokouksessa: G3BJ ja VE6SH:n puheet IARU-kokouksessa.
Mötet var uppdelat i två delar pga. COVID-19-epidemin. Vid det här virtualmötet behandlades kommittéernas ärenden och beslutades om rekommendationer, samt behandlades IARU R1 funktionärernas rapporter.
IARU:n komiteoita ovat:
IARU:s kommittéer är:
C 1: Steering Committee
C 2: Credentials and Finance Committee
C 3: General Administrative and Organisational Committee
C 4: Permanent HF Committee
C 5: Permanent VHF/UHF and Microwaves Committee
C 6: Election and Ballot Committee
C 7: Permanent EMC Committee
Työryhmä YOTA tulee sanoista Youngsters On The Air. Arbetsgruppen YOTA kommer från orden Youngsters On The Air.
Kokouksen jälkimmäinen osa pidetään livetapaamisena maailman koronatilanteesta riippuen joskus ensi vuoden puolella Novi Sadissa Serbiassa, ja se keskittynee radioamatööritoiminnan tulevaisuuden asioihin.
Den senare delen av konferensen hålls live och beroende på coronaläget någon gång under nästa år i Novi Sad, Serbien. Konferensen är inriktad på framtidsfrågor för radioamatörverksamheten.
Kokousdokumentit on ladattavissa IARU R1:n nettisivuilta osoitteesta: https://conf.iaru-r1.org/part-1/documents/. Kunkin komitean/työryhmän pöytäkirjat ovat ”prepared in conf” hakemistoissa.
Mötesdokumenten kan laddas ner från IARU R1:s webbplats på adressen: https://conf.iaru-r1.org/part-1/documents/. Kommittéernas/arbetsgruppernas protokoll finns i katalogen ”prepared in conf” .
Kokouksen antamat suositukset on koostettu oheiseen dokumenttiin:
Mötets rekommendationer har samlats i dokumentet:
suositukset_päivitetty/rekommendationer_uppdaterad
Kokouksen päiväkohtaisista tapahtumista on artikkelit IARU:n nettisivuilla:
Artiklar över dagarnas händelser finns på IARU:s webbplats:

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media