SRAL100 Toiminta

Juhlavuoden ITE-näyttelyyn etsitään laitteita /Apparater söks till jubileumsårets ITE-utställning

Itse rakennettujen radioiden näyttelyssä paristovastaanotin ja kalkutin.
ITE-näyttely Suomi 100 -juhlaleirillä Tammelassa vuonna 2017. ITE-utställningen på Finland 100 -jubileumslägret i Tammela år 2017.

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään ITE-näyttely Tekniikan museossa, Helsingissä, 11.3.–30.5.2021 . Näyttelyssä esitellään ITE-laitteita koko sadan vuoden ajalta ja tarkoituksena on antaa historiallinen läpileikkaus radioamatöörien itserakentelun kehittymisestä läpi vuosien.

Kun kyseessä on kerran sadassa vuodessa toteutettava juhlanäyttely, on toki aivan kunnia-asia osallistua! Löytyisikö siis sinulta tai kerholtanne näyttelyyn sopiva laite? Laitteiden toimivuutta, täydellisyyttä ja ehjyyttä ei vaadita. Ajan patinakaan ei haittaa, päinvastoin. Tarvittaessa laitteet voidaan suojata siten, että näyttelyvieraat eivät pääse niitä käsittelemään.

Ehdotukset laitteista ja mahdolliset lisäkysymykset voi toimittaa Heikille, OH2BGX, osoitteeseen (Heikin kutsu)@sral.fi. Lisätietoja näyttelystä liiton nettisivulta ja viimeisimmästä RA-lehdestä.


För att hedra jubileumsåret anordnas en ITE-utställning (egenhändigt byggda apparater) i Tekniska museet. Helsingfors, 11.3.–30.5.2021. På utställningen förevisas egenhändigt byggda apparater under hundra år och avsikten är att ge ett historiskt tvärsnitt av hur radioamatörernas egenbyggen utvecklats under åren.

Då det är fråga om en jubileumsutställning som anordnas bara en gång i seklet är det en hederssak at delta! Har du eller finns det på er klubb apparater som skulle passa på utställningen? Apparaterna behöver inte fungera eller vara perfekta. Tidens patina skadar inte heller, tvärtom. Vid behov kan apparaterna skyddas så att utställningsbesökarna inte kan röra dem.

Förslag på apparater och möjliga tilläggsfrågor kan tillställas Heikki, OH2BGX på adressen (Heikkis anrop)@sral.fi. Tillägsuppgifter om utställningen på förbundets webb och det senaste numret av RA-tidningen.