Vastine Kari Hyvösen avoimeen kirjeeseen 1.3.2022

Kari Hyvönen OH7FVG on lähettänyt avoimen kirjeen Suomen Radioamatööriliitolle liittyen Ukrainan tilanteeseen. Kirjeessä esitetään vastalauseen laatimista Venäjän ja Valko-Venäjän radioamatööriliitoille tapahtumien johdosta.

Radioamatööritoimintaa harjoitetaan suvereenien valtioiden hyväntahtoisuuden varassa, kansainvälisten sopimusten puitteissa, sekä poliittiset ja uskonnolliset näkökannat kieltävän eettisen ohjeiston sitomana. Syynä tähän ovat toisaalta valtioiden poikkeavat intressit, toisaalta radioamatööritoiminnan vaatima yhteinen säädelty resurssi: radiotaajuinen spektri.

Kansainväliset radioamatöörijärjestöt kuten IARU ja NRAU ovat olleet Ukrainan tilannetta koskevissa julkilausumissaan pidättyväisiä painottaen radioamatööritoiminnan epäpoliittisuutta. Suomen Radioamatööriliitto seuraa näiden tahojen toimintaa ja noudattaa vastaavaa linjaa.

On kansallinen etu, että suomalainen radioamatööritoiminta voi kehittyä ja säilyä elinvoimaisena kaikissa olosuhteissa. Suomalaiset radioamatöörit toimivat Ukrainan tilanteen vaatimalla tavalla sekä kansalaisjärjestöissä että yksityisinä henkilöinä. Esitän toiveenani, että vakavan tilanteen johdosta käytävissä välttämättömissä keskusteluissa kunnioitettaisiin niiden henkilöiden oikeuksia ja vakaumusta, jotka eivät ole syyllisiä viimeaikaisiintapahtumiin.

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puolesta,
Jarmo Malinen, OH2UBM
Varapuheenjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media