Hexbeamin rakennusohje /Bygganvisning för hexbeam

Liite Radioamatööri-lehdessä 08/2019 olleeseen Pekka Tiihosen, OH7AWS, artikkeliin ”Hexbeam-antennin rakentaminen”. Bilaga till Pekka Tiihonens, OH7AWS, artikel ”Byggande av en hexbeam-antenn” i Radioamatööri-tidningen 08/2019 (på finska). Hexbeam-antennin rakentaminen