SRAL Toiminta

Hallitusvaalien 2019 ehdokkaat /Kandidaterna i styrelsevalet 2019

Vaalikuoria.
Vaalikuoria. Valkuvert.

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa valitaan kaksi jäsentä hallitukseen kolmen vuoden kaudeksi.

Vid Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två styrelsemedlemmar för en treårs period.

Ehdokkaat / Kandidater

Suomen Radioamatööriliiton vaaleissa 2019 ovat ehdolla seuraavat henkilöt / I Finlands Radioamatörförbunds val 2019 är följande personer uppställda:

Hallituksen jäsenen vaali / Val av styrelsemedlemmar

2. Tiina Kela, OH8BBO

3. Mikael Nousiainen, OH3BHX

4. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV

 

Ehdokkaiden esittelytekstit sekä lisätietoa vaaleista löytyy vaalisivustolta.

Ytterligare information om valet på valsidan.