Hallitusvaalien 2019 ehdokkaat /Kandidaterna i styrelsevalet 2019

Vaalikuoria.
Vaalikuoria. Valkuvert.

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa valitaan kaksi jäsentä hallitukseen kolmen vuoden kaudeksi.
Vid Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två styrelsemedlemmar för en treårs period.

Ehdokkaat / Kandidater

Suomen Radioamatööriliiton vaaleissa 2019 ovat ehdolla seuraavat henkilöt / I Finlands Radioamatörförbunds val 2019 är följande personer uppställda:
Hallituksen jäsenen vaali / Val av styrelsemedlemmar
2. Tiina Kela, OH8BBO
3. Mikael Nousiainen, OH3BHX
4. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
 
Ehdokkaiden esittelytekstit sekä lisätietoa vaaleista löytyy vaalisivustolta.
Ytterligare information om valet på valsidan.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media