Maailman Radiokonferenssi WRC-19 päättyy /Världsradiokonferensen WRC-19 avslutas


Maailman Radiokonferenssi WRC-19 päättyi perjantaina 22. marraskuuta. Konferenssin radioamatöörejä koskevana tärkeimpänä päätöksenä oli uusi 50 MHz allokaatio ITU Region 1-alueella. Tähän asti Region 1-alueella radioamatöörit työskentelivät kansallisten allokaatioiden mukaan. Päätös tehtiin yli kolmen viikon kovien neuvottelujen jälkeen, jotta Region 1:n hallintojen näkemykset voitaisiin sovittaa yhteen.
Tuloksena oli laajasti katsottuna dramaattinen parannus Region 1-alueen radioamatöörejä koskevaan kansainväliseen radio-ohjesääntöön. Suomi liittyi 50,0-50,5 MHz ensisijaisen amatööriallokaation alahuomautukseen. Muuten entinen alue 50 – 52 MHz säilyy Suomessa toissijaisin oikeuksin. Useat amatööriallokaation vastustajavaltiot vaativat suojausta palveluilleen valtioiden rajojen mukaisesti. Näihin valtioihin kuuluu myös Venäjä. Tällä on vaikutusta radioamatööritoimintaan Suomessa itärajan tuntumassa.
Asia tulee tarkentumaan myöhemmin neuvotteluissa Traficomin kanssa.
IARU on julkaissut tiedotteen asiasta verkkosivuillaan:
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1917-wrc-19-approves-region-1-50-mhz-amateur-allocation
Konferenssin loppuasiakirja Provisional Final Acts:
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Documents/PFA-WRC19-E.pdf


Världsradiokonferensen WRC-19 avslutades fredag 22.11. Det viktigaste besutet med avseende på radioamatörerna var beslutet om en ny allokation på 50 MHz för ITU Region 1. Hittills har radioamatörerna inom Region 1 följt nationella allokationer. Beslutet fattades efter mer än tre veckors svåra förhandlingar för att sammanjämka Region 1-förvaltningarnas ståndpunkter.
Beslutet innebär en dramatisk förbättring i det internationella radioreglementet gällande radioamatörer i Region 1. Finland anslöt sig till fotnoten som gäller primär amatörallokation på frekvensbandet 50,0-50,5 MHz. I övrigt kvarstår det tidigare området 50-52 MHz med sekundära rättigheter. Flera länder som motsatte sig förändringarna kräver skydd för sina radiotjänster enligt ländernas gränser. Till dessa länder hör även Ryssland. Detta har konsekvenser för amatörradioverksamheten i närheten av Finlands östgräns.
Saken kommer att preciseras senare vid förhandlingar med Traficom.
IARU har publicerat information om ärendet på sin webbplats:
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1917-wrc-19-approves-region-1-50-mhz-amateur-allocation
Konferensens slutdokument Provisional Final Acts:
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Documents/PFA-WRC19-E.pdf
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media