Vaalien 2020 ehdokkaat /Kandidaterna i valet 2020

Postiäänestyskuoria.
Postiäänestyskuoria.

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2020 valitaan puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi.
 

Puheenjohtajan vaalit 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla ovat:
2. Jari Jussila, OH2BU
3. Jorma Saloranta, OH2KI
 

Hallitusvaalit 2020

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen jäseniksi ehdolla ovat:
4. Dimitrios Doukas, OH2DD
5. Jari Kekki, OH2EXE
6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
 
Lisätietoa vaaleista löytyy liiton vaalisivuilta. Ehdokasesittelyt ovat samoin luettavissa vaalisivuilla.


Vid Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2020 väljs ordförande för två år och två (2) styrelsemedlemmar för tre år.

Ordförandeval 2020

Kandidaterna för ordförandeposten för Finlands Radioamatörförbund är:
2. Jari Jussila, OH2BU
3. Jorma Saloranta, OH2KI

Styrelseval 2020

Kandidaterna för styrelseposterna för Finlands Radioamatörförbund är:
4. Dimitrios Doukas, OH2DD
5. Jari Kekki, OH2EXE
6. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV
Tilläggsuppgifter om valet finns på förbundets valsidor. Presentationen av kandidaterna kan också läsas på valsidorna.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media