Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalit 2022

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2022 valitaan liiton puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Tiina Nikumaa, OH8BBO, ja Mikael Nousiainen, OH3BHX.

Ehdokasasettelu päättyy 7.10.

Jokaisella Liiton jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta ehdokkaansa ottamista vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan. Vaaliasiakirjat eli ehdotukset ehdokkaiksi vaaleihin pyydetään toimittamaan 7.10.2022 klo 14.00 mennessä Suomen Radioamatööriliiton toimistoon vaalivaliokunnan sihteerille osoitteeseen:

Suomen Radioamatööriliitto, Vaalivaliokunta, Kaupinmäenpolku 9, 00440 HELSINKI.

Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet ja siinä on oltava ehdokkaan allekirjoittama vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi.

Ehdokkaat voivat toimittaa esittelyä varten kuvan (sähköisessä muodossa) sekä max. 200 sanan pituisen vapaamuotoisen tekstin. Esittelyaineisto tulee toimittaa viimeistään 7.10.2022 Liiton toimistoon.

Ehdokkaat esittelyineen tullaan julkaisemaan Liiton vaalisivulla.

Äänestystapoina sähköinen äänestäminen ja syyskokouspaikalla äänestäminen

Äänestystavat ovat sähköinen äänestys ja syyskokouspaikalla tapahtuva äänestys.

Sähköinen äänestys tapahtuu Internet-sivun kautta. Sähköisen äänestyksen tunnistautumista varten jäsenrekisterissä on oltava toimiva sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero. Tietonsa voi tarkistaa ottamalla yhteyttä Liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral.fi tai puhelimella (09) 562 5973.

Sähköisen äänestyksen ohjeet tullaan julkaisemaan Liiton vaalisivulla. Äänestys pidetään 3.11.-16.11.2022.

Äänestäminen on mahdollista vakiintuneeseen tapaan myös syyskokouspaikalla 19.11.2022. Äänestys alkaa 2,5 h ennen syyskokouksen alkamista ja päättyy 30 min ennen kokousta.

Vaaliluettelo

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina 26.9.2022 jälkeen. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 24.9.2022 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys on nähtävissä Liiton Internet-sivuilla osoitteessa www.sral.fi/sral/vaalit/, OH-luettelossa vuodesta 2016 lähtien sekä tarvittaessa Liiton toimistossa.

Vaalien aikataulu 2022

24.9. Kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta tehdään vaaliluettelo.

7.10. Ehdokasasettelu päättyy perjantaina 7.10. klo 14.00.

21.10. Viimeistään neljä viikkoa ennen syyskokousta on tehtävä vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista.

3.11. Sähköinen äänestys alkaa 3.11. klo 10.00 (viimeistään 16 vrk ennen syyskokousta).

16.11. Sähköinen äänestys päättyy 72 h ennen syyskokouksen alkua.

19.11. Syyskokous.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan sähköposti: vvk@nullsral.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media