Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalit 2022

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2022 valitaan liiton puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Tiina Nikumaa, OH8BBO, ja Mikael Nousiainen, OH3BHX.

Puheenjohtajavaalit 2022

Suomen Radioamatööriliiton puheenjohtajaksi ehdolla on:


2 Jarmo Malinen OH2UBM

Koska puheenjohtajavaaleissa on vain yksi ehdokas, puheenjohtajasta ei suoriteta äänestystä.

Hallitusvaalit 2022

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen jäseniksi ehdolla ovat:


3 Jari Jussila OH2BU/OH7RF

4 Mikael Nousiainen OH3BHX

5 Jari Ojala OH8LQ

Hallituksen jäsenten vaalissa valitaan kaksi eniten ääniä saanutta 3 vuoden kaudeksi (2023-2025) ja vähiten ääniä saanut puheenjohtajaksi siirtyvän Jarmo Malisen OH2UBM loppukaudeksi (2023).

Äänestystapoina sähköinen äänestäminen ja syyskokouspaikalla äänestäminen

Äänestystavat ovat sähköinen äänestys ja syyskokouspaikalla tapahtuva äänestys.

Sähköinen äänestys tapahtuu Internet-sivun kautta. Sähköisen äänestyksen tunnistautumista varten jäsenrekisterissä on oltava toimiva sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero. Tietonsa voi tarkistaa ottamalla yhteyttä Liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral.fi tai puhelimella (09) 562 5973.

Sähköisen äänestyksen ohjeet tullaan julkaisemaan Liiton vaalisivulla. Äänestys pidetään 3.11.-16.11.2022.

Äänestäminen on mahdollista vakiintuneeseen tapaan myös syyskokouspaikalla 19.11.2022. Äänestys alkaa 2,5 h ennen syyskokouksen alkamista ja päättyy 30 min ennen kokousta.

Äänestysohje sähköiseen äänestämiseen

A) Sähköisen vaalin äänestys aukeaa 3.11. klo 10.00.

B) Äänestäminen

1. Äänioikeutettu avaa liiton vaalisivuilta löytyvän linkin, jolla pääsee erilliselle äänestyssivulle. Äänestyslinkki löytyy osoitteesta sral.fi/vaalit.

2. Äänioikeutettu kirjautuu sisään äänestysjärjestelmään sähköpostiosoitteen tai matkapuhelinnumeron avulla. Äänestysjärjestelmä toimii liiton jäsenrekisterissä olevilla sähköpostiosoitteella ja matkapuhelinnumerolla. Jos järjestelmä ei tunnista syöttämääsi sähköpostiosoitetta, kannattaa kokeilla esimerkiksi omakutsuosoitteella. Tarvittaessa voit tarkistaa tietosi liiton toimistosta.

3. Järjestelmä lähettää äänioikeutetulle tunnistuskoodin sähköpostilla tai tekstiviestinä.

4. Äänioikeutettu katsoo lähetetyn tunnistuskoodin ja kirjoittaa tai kopioi sen syöttökenttään. Huom. Sähköpostiin lähetetty kertakäyttötunnus saattaa päätyä roskaposti-kansioon. Kannattaa tarkistaa kyseinen kansio. 

5. Hallituksen jäsenen vaalissa äänioikeutettu valitsee ehdokkaan tai ehdokkaat ja klikkaa ’Äänestä’ nappia. Tämän jälkeen hänen tulee vielä vahvistaa annettu ääni. Hallituksen jäsenten vaaleissa voi antaa yhden tai kaksi ääntä tai äänestää tyhjää.

6. Äänen vahvistamisen jälkeen äänestysjärjestelmä kirjaa äänioikeutetun ulos äänestysjärjestelmästä.

C) Sähköisen vaalin äänestys sulkeutuu 16.11.2022 klo12.00 eli tarkalleen 72 h ennen syyskokouksen alkamista.

Jos jäsen ei ole käyttänyt äänioikeuttaan sähköisessä äänestyksessä, hän voi äänestää syyskokouspaikalla 19.11.2022. Äänestys kokouspaikalla alkaa 2,5 h ennen kokouksen alkamista ja päättyy 30 min ennen kokouksen alkamista.

Huom. Äänestää saavat vain äänioikeutetut henkilöjäsenet ja kerhot. Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaleissa äänioikeutettuja ovat henkilöjäsenet ja kerhot, jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan ja jotka on hyväksytty jäseniksi viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta. Jäseneksi hyväksyminen tarkoittaa hallituksen kokouksessa tapahtunutta hyväksymistä.

Kerhojen äänestys

Kerhot voivat äänestää sähköisellä äänestyksellä tai syyskokouspaikalla. Äänestää saa kerhon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tai kerhon kokouksessaan valtuuttama henkilö. Kokouspaikalla äänestävällä henkilöllä on oltava ote ko. kokouksen pöytäkirjasta. Äänestyksessä käytetään tunnistautumiseen sitä sähköpostiosoitetta, jonka kerho on ilmoittanut liiton jäsenrekisteriin. 

Vaaliluettelo

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina 26.9.2022 jälkeen. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 24.9.2022 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Suomen Radioamatööriliiton vaalijärjestys on nähtävissä Liiton Internet-sivuilla osoitteessa www.sral.fi/sral/vaalit/, OH-luettelossa vuodesta 2016 lähtien sekä tarvittaessa Liiton toimistossa.

Vaalien aikataulu 2022

24.9. Kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta tehdään vaaliluettelo.

7.10. Ehdokasasettelu päättyy perjantaina 7.10. klo 14.00.

21.10. Viimeistään neljä viikkoa ennen syyskokousta on tehtävä vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista.

3.11. Sähköinen äänestys alkaa 3.11. klo 10.00 (viimeistään 16 vrk ennen syyskokousta).

16.11. Sähköinen äänestys päättyy 16.11. klo 12.00 eli 72 h ennen syyskokouksen alkua.

19.11. Syyskokous.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan sähköposti: vvk@nullsral.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media